Brystforstørrelse i Bodø: Komplikasjoner og bivirkninger

Blødninger er sjelden

Blødning kan forekomme etter at inngrepet er avsluttet og hyppigst de første timene etter inngrepet. Dette ser vi svært sjelden, men fordi det kan forekomme, er det viktig at overnatter ikke mer enn en times reisevei fra klinikken det første døgnet.

Infeksjoner er svært sjeldne

Infeksjoner kan oppstå etter alle operasjoner, men infeksjonsfrekvensen hos oss er svært lav. Oppstår likevel infeksjon vil du få nødvendig oppfølging og behandling.

Hard kapsel rundt protesen

Rundt ethvert fremmedlegeme som innlegges i kroppen, vil det danne seg en tynn hinne av bindevev (arrvev). Dette er en naturlig del av kroppens immunforsvar og reparasjonsprosess. Hos noen pasienter kan bindevevshinnen gradvis bli tykk og vi kaller det da en ”kapsel”. I enkelte tilfeller kan kapselen bli ekstra kraftig og brystet kjennes hardt og ømt. Brystet vil også få en rundere og unaturlig form. Utvikling av hard kapsel kan skje etter noen måneder, men kan i blant også opptre etter flere år. Dannelsen av kapsel er en uheldig bivirkning, men er heldigvis helt ufarlig.

Kapseldannelse kan forekomme i alle grader, fra at man knapt kan merke kapselen, til et bryst som er påfallende hardt og ømt. Ved bruk av de gamle protesene fikk så mye som 30-40 % av pasientene (noen angir helt opp til 70 %) en eller annen grad av kapseldannelse. Med dagens moderne proteser er frekvensen av kapseldannelse betydelig mindre.

Årsak til kapseldannelse er ukjent

Årsakene til kapseldannelse er ikke klarlagt og vi vet heller ikke hvordan dannelse av kapsel kan unngås. Behandling av kapsel ble tidligere forsøkt med såkalt kapselspregning hvor man klemmer brystet kraftig mellom håndbaken. I dag behandles kapseldannelse med ny operasjon. Har man først utviklet kapsel en gang, er det imidlertid en betydelig risiko for at den kan komme tilbake etter en ny operasjon. Vi er derfor litt tilbakeholdne med å anbefale slik behandling. Den eneste sikre måten å bli kvitt kapselen på er å fjerne brystprotesen helt. Brystet vil da imidlertid bli mer eller mindre slik det var før operasjonen. Undersøkelser har vist at flertallet av kvinner som får problemer med kapsel foretrekker et bryst som er litt hardt fremfor det flate brystet de hadde før operasjonen.

Nedsatt følsomhet kan forekomme

Redusert eller bortfall av følelse i brystene/brystvortene kan i sjeldne tilfeller forekomme etter operasjonen. Følelsen vil imidlertid hos de fleste komme tilbake etter noen måneder.

Ammeevnen som regel ikke påvirket

Evnen til å amme vil en sjelden gang kunne bli redusert. Nye svangerskap vil dessuten kunne gi større bryster og tøye huden og føre til at brystene blir slappe på nytt.

Strekkmerker

I enkelte tilfeller kan det oppstå strekkmerker i huden på brystene ved innleggelse av proteser. Noen vil også oppleve utvidede blodårer i huden.

ALCL

Det er nylig funnet en mulig sammenheng mellom brystimplantater og en meget sjelden form for non-Hodgkin`s lymfom, såkalt BIA-ALCL. Risikoen er ekstremt liten, men vi ber deg ta kontakt dersom du opplever hevelse omkring implantatene, hovne lymfekjertler eller andre reaksjoner som ikke kan relateres til forventet forløp etter operasjon.

Andre komplikasjoner som er svært sjeldne

Som ved alle kirurgiske inngrep, vil det alltid foreligge en liten risiko for blødning, infeksjon og blodpropp. Slike komplikasjoner kan i dag behandles uten at resultatet av operasjonen ødelegges. Bedøvelseskomplikasjoner, for eksempel allergi på bedøvelsesmidler, er ekstremt sjeldne.

Ved harde slag/støt (for eksempel karatespark eller bilulykker) kan protesen gå i stykker. Ved mistanke om lekkasje bør silikonprotesen fjernes og ny protese legges inn. Lekkasje vil også kunne forekomme fra saltvannsproteser. Dette er ufarlig, men vil føre til synlig reduksjon av brystets størrelse. Man bør da oppsøke klinikken så raskt som mulig, helst innen et par uker, slik at ny protese legges inn før ”protesehulen” krymper.

Vi tilbyr en uforpliktende konsultasjon hos våre spesialister i plastisk kirurgi, der du får en grundig faglig veiledning og informasjon om inngrepet og hele prosessen. Det er viktig at du etter konsultasjonen er fornøyd med opplegget vi foreslår, og at du har en realistisk innstilling til hva vi kan oppnå.

 

Vurderer du brystforstørrelse? Aleris Bodø tilbyr uforpliktende konsultasjon hos plastikkirurg. Bestill time på tlf. 75 80 19 10.