Skip to Content
Aleris mental helse

Foreldreveiledning

Bestill videokonsultasjon

Foreldreveiledning

Kognitiv terapi er en atferdsterapi som retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Dette er et godt verktøy som kan brukes ved flere utfordringer.

Bestill time Foreldreveiledning

Finn en time som passer, vi ønsker å hjelpe deg.

Hva er kognitiv terapi?

Kognitiv atferdsterapi lærer oss å se på tankene våre og revurdere de. Den lærer oss hvordan tankene våre har innflytelse på følelsene og atferden vår, og hjelper oss å kontrollere disse tankene.

Du som pasient kan få bedre forståelse av hvordan hjernen din fungerer og hvordan du ev kan slutte å la negative følelser bestemme hvordan du har det og hvorfor du oppfører deg som du gjør.

Kognitiv atferdsterapi kan gi bedre selvtillit og hjelpe deg til å overvinne negative tanker.

Karianne Throndsen

Psykolog

Videokonsultasjoner

Terese Solberg

Psykolog

Videokonsultasjoner

Richard Tedesco

Psykolog

Videokonsultasjoner

Back to top