Skip to Content

Vi bidrar til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet

Ny kunnskap, ny teknologi og nye medisiner gir oss muligheten til å hjelpe stadig flere. Det utfordrer den offentlige helsetjenesten.

Vi i Aleris vil bidra. Aleris er allerede Norges største private helseforetak. Det offentlige skal fortsatt ha ansvaret for å sikre gode helsetjenester til befolkningen. Men skal vi møte framtidens utfordringer må vi ta i bruk alle gode krefter, private som offentlige. Vi trenger nytenking og innovasjon. Hvis vi fortsetter å jobbe som vi alltid har gjort vil de økonomiske og menneskelige ressursene rett og slett ikke strekke til.

Derfor er vi i Aleris mer enn et supplement til det offentlige. For at Aleris skal lykkes må pasientene velge å komme til oss. Det gjør noe med oss som jobber i Aleris. Hver dag jobber vi for å strekke oss litt lengre. Våre pasienter skal oppleve medisinsk kvalitet og service utover det de forventer. Det krever at vi må jobbe smartere - og sikre pasientforløp tilrettelagt for hver enkelt pasient så vel som for en helsetjeneste med kapasitetsutfordringer.

Vi vet at hverdagene for medarbeidere ved offentlige og private sykehus kan være ulike. Dette gir viktige læringsarenaer: Vi kan lære av offentlig sykehusdrift. Offentlig sykehusdrift kan lære av oss i Aleris. Summen blir bedre helsetjenester til befolkningen.

For pasienter i dag er det viktig å ha innflytelse på eget pasientforløp, for eksempel når det gjelder tid, sted og hvilken lege som skal stå for behandlingen. Pasientene våre kommer fra hele landet; de er unge, gamle, har ulike behov og ulik bakgrunn. Felles for dem alle er at de ønsker å velge selv. Uten virksomheter som Aleris forsvinner denne valgfriheten.

I Aleris er vi mange dyktige og erfarne medarbeidere som hver dag går på jobb for å gjøre en forskjell i menneskers liv. Vi har ikke valgt Aleris som arbeidssted fordi vi må. Vi gjør det fordi vi tror Norge i sum får bedre helsetjenester om tjenestene leveres med en miks av både offentlige, ideelle og private virksomheter.

Medisinsk direktør i Aleris er Karl Rasmus Bryn. 

Offentlige avtaler

Du kan velge Aleris som behandlingssted uten at det medfører ekstra kostnader. Du betaler kun egenandel som ved et offentlig sykehus.

Les mer

Informasjon til forsikringsselskaper

Aleris tilbyr utredning og operasjoner med korte ventetider for deres pasienter.

Les mer

Mer om Aleris

Vi bidrar til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet

Les mer

Aleris i media

Pressemeldinger og pressekontakter

Les mer

Vårt arbeid med åpenhetsloven

Vi i Aleris verdsetter grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold høyt – og vil derfor, i tråd med lovens krav, redegjøre for vår aktsomhetsvurdering innen 30. juni 2023, og senere hvert år eller ved vesentlige endringer i risikovurdering.

Les mer

Interessert i å lære mer om helse?

Meld deg på vårt nyhetsbrev ved å fylle ut skjemaet på denne siden!

Les mer

Fakturamottak

På denne siden finner du all informasjonen du trenger for å sende en faktura oss.

Les mer

Om Triton

Aleris har vært eid av Triton siden 2019.

Les mer

Vårt samfunnsansvar

Aleris tar samfunnsansvar, både i de tre landene der vi driver virksomhet og gjennom ulike typer engasjement utenfor Skandinavia. Her kan du lese mer om hvordan Aleris viser samfunnsansvar.

Les mer
Back to top