Skip to Content

Kreft

Komplette utredningsforløp og innovativ behandling

Aleris tilbyr komplette utredningsforløp for de fleste former for kreft og medikamentell behandling for en del krefttyper. Ofte vil vi kunne tilby innovative behandlingsformer før de er tilgjengelige i det offentlige. Vi har et tett samarbeid både med offentlige sykehus og anerkjente internasjonale fagmiljøer.

Kontakt kreftsenteret
Kreftsenteret Aleris

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Derfor er det så viktig å få en rask avklaring.

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen hos menn i Norge, og det oppdages nærmere 5000 nye tilfeller hvert år.

Hudkreft

Hudkreft

Det finnes i hovedsak tre typer hudkreft. Føflekkreft er den mest alvorlige – Aleris tilbyr immunterapi mot denne.

Mage-/tarmkreft

Cancer Coli

Kreft i tykktarm eller endetarm er en av de vanligste kreftformene i Norge. Oppdages den tidlig er prognosene gode.

Lungekreft

Cancer pulm

Lungekreft er en av de vanligste og mest alvorlige kreftformene. Aleris tilbyr full utredning for lungekreft.

I 2015 fikk 504 norske kvinner påvist kreft i eggstokk/egglederne. Dette er den nest hyppigste formen for underlivskreft i Norge.

Aleris vurderer raskt alle henvendelser fra personer som enten har mistanke om kreft eller har fått påvist kreft.

PET/CT

Avansert kreftdiagnostikk

PET/CT er godt dokumentert og et svært nyttig verktøy i bildediagnostikk innen blant annet kreft.

Aleris vil ofte kunne tilby innovative behandlingsformer godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter før de er tilgjengelige i det offentlige.

Temasider om kreft

Artikler relatert til tema kreft har vi samlet her
Back to top