Skip to Content

Kreft

Komplette utredningsforløp og innovativ behandling

Aleris tilbyr komplette utredningsforløp for de fleste former for kreft og medikamentell behandling for en del krefttyper. Ofte vil vi kunne tilby innovative behandlingsformer før de er tilgjengelige i det offentlige. Vi har et tett samarbeid både med offentlige sykehus og anerkjente internasjonale fagmiljøer.

Kreftsenteret Aleris

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. De fleste som er redde for at de har brystkreft, har ikke sykdommen. Derfor er det så viktig å få en rask avklaring. Vi tilbyr brystdiagnostikk med kort ventetid.

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen hos menn i Norge, og det oppdages nærmere 5000 nye tilfeller hvert år. Aleris Kreftsenter har offentlig avtale for utredning av prostatakreft med kombinert MR og MR- veiledet biopsi som en del av pakkeforløpet for kreft.

Hudkreft

Hudkreft

Det finnes i hovedsak tre typer hudkreft. Føflekkreft er den mest alvorlige – Aleris tilbyr immunterapi mot denne.

Mage-/tarmkreft

Cancer Coli

Kreft i tykktarm eller endetarm er en av de vanligste kreftformene i Norge. Oppdages den tidlig er prognosene gode.

Lungekreft

Cancer pulm

Lungekreft er en av de vanligste og mest alvorlige kreftformene. Ofte er tilstanden fremskreden på diagnosetidspunktet. Både kirurgi, stråling og cellegift er behandlingsformer som benyttes.

Kreft i eggstokkene og egglederne er den nest hyppigste formen for underlivskreft i Norge. I 2015 fikk 504 norske kvinner påvist denne sykdommen. Den gjennomsnittlige alderen på de som rammes er 59 år.

Aleris vurderer raskt alle henvendelser fra personer som enten har mistanke om kreft eller har fått påvist kreft. Vi tilbyr utredningsforløp for de fleste former for kreft.

PET/CT

Avansert kreftdiagnostikk

PET/CT er den fremste og mest avanserte bildediagnostiske undersøkelsesmetoden som finnes i dag, og et godt dokumentert og svært nyttig verktøy i bildediagnostikk innen blant annet kreft. Aleris Frogner har offentlig avtale på PET/CT.

Aleris kan i enkelte tilfeller tilby behandling som er godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter, men som av ulike grunner ennå ikke er tatt i bruk i Norge. Du er velkommen til å kontakte oss dersom du ønsker å høre mer informasjon om vårt behandlingstilbud innen de ulike kreftformene.

Temasider om kreft

Artikler relatert til tema kreft har vi samlet her
Back to top