Skip to Content

Fysikalsk medisiner

Bestill time

En fysikalsk medisiner utreder og behandler sykdommer, skader og funksjonssvikt i bevegelsesapparatet, i tillegg til å jobbe med opptrening etter ulike sykdommer og skader. Pasientene kan ha akutte og kroniske lidelser i muskel- og skjelettsystemet, nervesystemet, sirkulasjonssystemet eller langvarig smerteproblematikk. Mange av pasientene har ofte, eller står i fare for å få, en langvarig funksjonshemming.

 

Våre fysikalske medisinere utreder og behandler:

  • Skuldersmerter (f.eks. subacromiale smerter/rotatorcuff tendinopati, frozen shoulder).
  • Armsmerter (f.eks. håndleddssmerter, tennisalbue/musearm).
  • Nakke- og ryggsmerter, med eller uten utstrålende smerter.
  • Hofte-, kne-, fot-, og ankelsykdommer og plager.
  • Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS).
  • Langvarige utbredte eller lokaliserte muskel- og leddsmerter.

 

Hva skjer på konsultasjon?

Når du kommer til konsultasjon vil legen snakke med deg om aktuelle plager, gjennomføre en klinisk undersøkelse og ev. en ultralydundersøkelse samt rekvirere supplerende undersøkelser ved behov for det. Du og legen vil på bakgrunn av dette legge en plan for videre behandling og oppfølging. Injeksjonsbehandling vil kunne benyttes for behandling av skulderlidelser (rotatorcuff-bursitt, frozen shoulder) og hofterelatert senepatologi med slimposebetennelse (trochanter tendinitt/bursitt). Som et ledd i spesialistkonsultasjonen vil det av og til utarbeides enkle legeerklæringer, for eksempel søknad om å få dekket ortopediske hjelpemidler.

Våre fysikalsk medisinere har samarbeid med ortopeder og andre relevante spesialister ved Aleris og vår samarbeidspartner NEMUS.

 

Bestill time hos fysikalsk medisiner her

 

Ønsker du time hos fysikalsk medisiner?

Her kan du selv finne en tid som passer. 


Back to top