Skip to Content

Neseoperasjon

For noen er en avvikende form på nesen medfødt, for andre har den blitt sånn pga. en skade. En nesekorreksjon kan bidra til en nese som harmonerer bedre med resten av ansiktet.

I konsultasjonen med kirurgen i forkant av en eventuell neseoperasjon er det svært viktig at dine ønsker blir klargjort, slik at man kan avgjøre om dette er realistisk å oppnå.

Last ned pasientinformasjonsskriv som PDF

Din nese kan virke uharmonisk hvis:

  • Nesen er skjev
  • Nesen føles for stor til ansiktet
  • Nesetippen dominerer ansiktet
  • Neseryggen er krum
  • Nesen er for bred
  • Nesetippen peker nedover
  • Neseborene har forskjellig størrelse

Erfaringer før og etter en neseoperasjon

 

Man bør ikke foreta kosmetiske operasjoner før nesen er ferdig utvokst. Hos jenter skjer dette i 15 - 16 års alderen, hos gutter noe senere. Det er ingen øvre aldersgrense, men det er viktig at huden fortsatt har sin spenstighet.

Under en neseoperasjon arbeider man med de byggesteinene som allerede er i nesen, eventuelt kan man låne litt brusk fra øre eller ribbein. Det vil derfor kunne være begrensninger på hva man kan oppnå med en operasjon. Tykkelsen på huden og kvaliteten på brusk og bein i nesen er faktorer som kan påvirke resultatet av en neseoperasjon.  Hvis du har tykk hud, vil dette kunne begrense f.eks hvor mye nettere nesetippen kan bli. Det er derfor svært individuelt hva som kan oppnås med en neseoperasjon.

 

Neseoperasjon: pasienterfaring

neseoperasjonPasienten begynte i voksen alder å søke aktivt etter muligheter for nesekorreksjon på nett. Hun forteller at hun fant Aleris, og syntes at det virket seriøst.

– Jeg er kjempefornøyd! Jeg var redd for at nesen skulle se operert eller kunstig ut, men den ser jo bare helt naturlig ut! 

Her kan du lese hele historien

 

Forventninger til kosmetisk neseoperasjon

Målet for en kosmetisk neseoperasjon er en nese som ser naturlig ut og faller harmonisk sammen med resten av ansiktet. Man kan f.eks endre neseryggen, redusere nesens størrelse eller bredde, snevre inn neseborene eller omforme nesetippen. Det vil ofte være nødvendig å kombinere flere inngrep for å oppnå ønsket resultat.

Ettersom helingsprosessen er gradvis, må du regne med at det går opptil ½ - 1 år før du kan se det endelige resultatet av din neseplastikk. I noen tilfeller kan det være ønskelig med en liten rettelse for å forbedre resultatet ytterligere. Dette vil i så fall være et mindre omfattende inngrep enn den første operasjonen, og bør finne sted tidligst etter ½-1 år, avhengig av den første operasjonens omfang. I de fleste tilfeller er resultatet permanent bortsett fra evt. endringer som følge av den normale aldringsprosessen.

Vi tar alltid før- og etterbilder.

Jeg ønsker gratis konsultasjon!

Kontakt oss:

Colosseum-Nobel (Majorstuen, Oslo),tlf: 23 19 50 50
Drammen, tlf: 32 21 11 00
Marken (Bergen), tlf: 55 59 99 99
Nesttun (Bergen), tlf: 55 11 80 80
Solsiden (Trondheim), tlf: 73 87 20 00
Agder (Lillesand), tlf: 38 04 99 20
Kristiansand, tlf: 38 04 99 20

Hva er forløpet i forbindelse med en neseoperasjon?


Før neseoperasjonen

Før en neseoperasjon får du møte til en konsultasjon hos kirurgen slik at det dannes en felles forståelse over hva som er ønsket, og hva det er realistisk å oppnå ved en operasjon.  

Under neseoperasjonen

Du blir tatt i mot av sykepleier som veileder og forbereder deg til operasjonen. Anestesilegen vil møte deg for å informere om bedøvelsesmetoden. Kirurgen informerer og forbereder operasjonen sammen med deg. Under operasjonen vil et team bestående av kirurg, operasjonssykepleiere og anestesipersonell være tilstede. På oppvåkningsstuen blir du observert til du er våken. Du vil få servering, smertelindring og bli ivaretatt til du er klar til å reise hjem.

Etter neseoperasjonen

Etter en operasjon får du personlig oppfølging etter behov. I tiden etter operasjonen og frem til du er fullstendig restituert vil vårt team være behjelpelig med stingfjerning, sårstell og kontroll, samt være tilgjengelig for å svare på spørsmål som måtte dukke opp underveis.


Hvor kan jeg få utført en neseoperasjon?


Luis C. Caviglia

Luis C. Caviglia

Plastikkirurg

Agder

Ivan Pavlovic

Ivan Pavlovic

Plastikkirurg

Trondheim

Kenneth Chiu

Kenneth Chiu

Plastikkirurg

Oslo

Frode Amland

Frode Amland

Plastikkirurg

Oslo

Håvard Seland

Håvard Seland

Plastikkirurg

Bergen

Gudmundur M. Stefansson

Plastikkirurg

Agder


Back to top