Skip to Content

Gentesting: Persontilpasset kreftbehandling

Ønsker du en kartlegging av din kreftsvulst med tanke på nye behandlingsalternativer? Aleris er blant de første sykehusene i landet som kan tilby gentesting som ny metode for kreftdiagnostikk og -behandling. Vi tilbyr gratis og uforpliktende konsultasjon med onkolog. På konsultasjonen vil det bli vurdert om du er aktuell for en gentest.

Den nye analysemetoden, NGS-metoden eller Next Generation Sequencing, vil kunne gi våre kreftpasienter best mulig behandling, blant annet ved å identifisere hvorvidt nye behandlingsalternativer vil egne seg for den individuelle pasients krefttype.

Hva inkluderer en gentest hos Aleris?

En gentest hos oss inkluderer en gratis og uforpliktende konsultasjon hos onkolog i forkant, og etter at en eventuell gentest er gjennomført. Basert på konsultasjonen og de innsendte papirene vil det bli avgjort om det er aktuelt med en gentest, for ditt vedkommende. Når svaret på testen er ankommet vil den samme onkologen forklare deg resultatet av testen.

 

NGS-metoden: Kartlegging av genetisk endring i kreftvevet

NGS-metoden er ny innen kreftdiagnostikk og handler om dypsekvensering av vevsprøver. Takket være denne metoden kartlegges viktige genetiske endringer i kreftsvulsten hos hver enkelt pasient. Basert på den genetiske informasjonen kan våre kreftleger skreddersy behandlingen til den enkelte pasient i større grad enn det som var mulig tidligere. Kombinert med de nye kreftmedisinene, vil denne nye diagnostiske metoden gjøre at mange kreftpasienter får flere behandlingsalternativer. Eksempelvis kan nye medisiner erstatte cellegift for hele eller deler av behandlingen.

Aleris har to forskjellige NGS-tester tilgjengelig, slik at at vi best mulig kan bruke en test som passer hver enkelt kreftpasient situasjon best.

 

Hvordan går jeg frem for å bestille en gentest på kreft hos Aleris?

Det første du må gjøre er å ta kontakt med Aleris kreftsenter på 22 54 11 88.  Vi kommer da til å be om at du sender inn siste epikrise, radiologiske svar og eventuelle histologisvar. På bakgrunn av onkologens vurdering, vil vi finne time for gratis konsultasjon om gentesting.

 

Persontilpasset kreftbehandling

Det er store forventninger til at denne diagnostiseringen og persontilpassede kreftbehandlingen vil få en meget sentral rolle i fremtidens kreftbehandling. En mer treffsikker og målrettet behandling kan bidra til at pasienter også unngår senskader, for eksempel etter bruk av cellegift.

 

Gentest pris

Prisen for privat gentest er fra kr 49.000,-. Der det er behov for nye ultralydveiledete vevsprøver utførers dette så langt det lar seg gjøre hos Aleris.

Ta kontakt med oss hvis du lurer på om denne nye metoden er noe for deg. Mange forsikringsselskaper dekker bruk av NGS-metoden. Snakk med ditt forsikringsselskap om NGS omfattes av din helseforsikring.


Her får du utført denne tjenesten


Ny behandling halverer risikoen for tilbakefall hos kvinner med brystkreft

Ny behandling halverer risikoen for tilbakefall hos kvinner med brystkreft

Aleris tilbyr nå en ny behandling til kvinner med HER2-positiv tidlig brystkreft med resterende tumor etter neoadjuvant behandling.

Les mer >

Ny behandling mot blærekreft: Redusert risiko for tilbakefall og mindre ubehag for pasienten

Ny behandling mot blærekreft

Aleris tilbyr en ny behandling for overfladisk blærekreft, såkalt NMIBC (non-muscle invasive bladder cancer).

Les mer >

Om Aleris Kreftsenter

Om Aleris Kreftsenter

Aleris Kreftsenter på Frogner i Oslo er Norges ledende private kreftsenter. Vi tilbyr kreftdiagnostikk og innovativ behandling, ofte lenge før det er tilgjengelig i det offentlige.

Les mer >

Ny, lovende behandling for ikke-småcellet lungekreft

Ny, lovende behandling for ikke-småcellet lungekreft

Aleris kan nå tilby kreftpasienter med ikke-småcellet lungekreft en ny og lovende behandling. Nylig publiserte data viser at behandling har bedre effekt enn dagens standardbehandling.

Les mer >

Stephen får immunterapi mot kreft i mage/spiserør: Behandlingen ga enormt stor effekt etter tre måneder

Stephen får immunterapi mot kreft i mage/spiserør: Behandlingen ga enormt stor effekt etter tre måneder

Stephen Trygge Storvik ble rammet av kreft i spiserør og mage, med spredning til nyrer, lymfeknuter og lever.

Les mer >

Naturblad

Nytt tilbud til lungekreftpasienter

Aleris tilbyr nå en ny kombinasjonsbehandling til lungekreftpasienter. Behandlingen har i studiesammenheng vist svært lovende resultater for pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

Les mer >Back to top