Skip to Content

Gentesting - persontilpasset kreftbehandling

Ønsker du vurdering for din krefttype? Aleris er blant de første sykehusene i landet som kan tilby en ny metode for kreftdiagnostikk

Den nye analysemetoden, NGS-metoden eller Next Generation Sequencing, vil kunne gi våre kreftpasienter best mulig behandling, bl.a. ved å identifisere hvorvidt nye behandlingsalternativer vil egne seg for den individuelle pasients krefttype.

Hvordan går jeg frem for å bestille en gentest på kreft hos Aleris?

Det første du må gjøre er å ta kontakt med Aleris kreftsenter på 22 54 11 88.  Vi kommer da til å be om at du sender inn siste epikrise, radiologiske svar og evt. histologisvar. En onkolog vil så se på dine papirer og finne time for gratis konsultasjon om gentesting.

 

Hva inkluderer en gentest hos Aleris?

En gentest inkluderer en halv time gratis konsultasjon hos onkolog i forkant, så vil det basert på samtalen og papirene være aktuelt med en ultralyd veiledet biopsi. Når svaret på testen er ankommet vil du avslutte med en konsultasjon hos en onkolog som vil se videre på resultatet av testen.

 

NGS-metoden

NGS-metoden er ny innen kreftdiagnostikk og handler om dypsekvensering av vevsprøver. Takket være denne metoden kartlegges viktige genetiske endringer i kreftsvulsten hos hver enkelt pasient. Basert på den genetiske informasjonen kan våre kreftleger skreddersy behandlingen til den enkelte pasient i større grad enn det som var mulig tidligere. Kombinert med de nye kreftmedisinene, vil denne nye diagnostiske metoden gjøre at mange kreftpasienter får flere behandlingsalternativer. Eksempelvis kan nye medisiner erstatte cellegift for hele eller deler av behandlingen.

Aleris har to forskjellige NGS-tester tilgjengelig, slik at at vi best mulig kan bruke en test som passer hver enkelt kreftpasient situasjon best.

 

Persontilpasset kreftbehandling

Det er store forventninger til at denne diagnostiseringen og persontilpassede kreftbehandlingen vil få en meget sentral rolle i fremtidens kreftbehandling. En mer treffsikker og målrettet behandling kan bidra til at pasienter også unngår senskader, for eksempel etter bruk av cellegift.

 

Gentest pris

Prisen for privat gentest varierer fra kr 79.000,- til kr 95.000,-. Begge prisene inkludere nye ultralydveiledete vevsprøver utført hos Aleris, innstøping av vevsprøvene og forsendelse.

Ta kontakt med oss hvis du lurer på om denne nye metoden er noe for deg. Mange forsikringsselskaper dekker bruk av NGS-metoden. Snakk med ditt forsikringsselskap om NGS omfattes av din helseforsikring.


Her får du utført denne tjenesten

Marius Normann

Marius Normann

Onkolog

Oslo


Stephen får immunterapi mot kreft i mage/spiserør: Behandlingen ga enormt stor effekt etter tre måneder

Stephen får immunterapi mot kreft i mage/spiserør: Behandlingen ga enormt stor effekt etter tre måneder

Stephen Trygge Storvik ble rammet av kreft i spiserør og mage, med spredning til nyrer, lymfeknuter og lever.

Les mer >

Ny, lovende behandling for ikke-småcellet lungekreft

Ny, lovende behandling for ikke-småcellet lungekreft

Aleris kan nå tilby kreftpasienter med ikke-småcellet lungekreft en ny og lovende behandling. Nylig publiserte data viser at behandling har bedre effekt enn dagens standardbehandling.

Les mer >

Naturblad

Nytt tilbud til lungekreftpasienter

Aleris tilbyr nå en ny kombinasjonsbehandling til lungekreftpasienter. Behandlingen har i studiesammenheng vist svært lovende resultater for pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

Les mer >

Behandling av brystkreft

Behandling av brystkreft

Hvordan man behandler brystkreft er avhengig av kreftens størrelse og utbredelse, om svulsten er følsom for kjønnshormoner og om den er såkalt HER2-positiv. I tillegg har kvinnens alder og eventuelle andre sykdommer betydning for valg av behandling.

Les mer >

En pasientreise fra Aleris til Martiniklinikken - og tilbake

En pasientreise fra Aleris til Martiniklinikken - og tilbake

Aleris Kreftsenter har siden 2014 hatt et samarbeid med Martiniklinikken i Hamburg om prostataoperasjoner.

Les mer >

Knut Greger Solberg fisker laks

- Utrolig fornøyd med opplegget til Aleris og Martini

Knut Greger Solberg opplevde aldri noen symptomer på prostatakreft, men fulgte fastlegens råd om sjekke seg en gang i året. Det kan ha reddet livet hans.

Les om Knuts opplevelser her >


Back to top