Skip to Content

Kreftbehandling

Aleris kan i enkelte tilfeller tilby behandling som er godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter, men som av ulike grunner ennå ikke er tatt i bruk i Norge. Du er velkommen til å kontakte oss dersom du ønsker å høre mer informasjon om vårt behandlingstilbud innen de ulike kreftformene.

Immunterapi er et samlebegrep for ulike typer kreftbehandling som har som mål å stimulere kroppens immunforsvar til å drepe kreftcellene.

Optune

Behandling av hjernesvulst

Aleris Kreftsenter starter nå opp med en ny og innovativ kreftbehandling mot hjernesvulst av typen glioblastom.

Aleris tilbyr utprøvende behandling for enkelte pasienter som ikke har andre, eller bedre, behandlingsalternativer.

Testikkelkreft

Cancer testis

Denne kreftformen er den vanligste formen for kreft for menn mellom 15 og 49 år.

Nyrekreft

Cancer Renis

Aleris tilbyr CT-undersøkelse, som hovedsakelig er førstevalg for utredning av nyrekreft.

Vår erfarne kreftsykepleier kan gi pasient og pårørende god veiledning knyttet til utfordringer i forbindelse med en kreftsykdom.

Aleris vurderer raskt alle henvendelser fra personer som enten har mistanke om kreft eller har fått påvist kreft.

Hudkreft

Hudkreft

Det finnes i hovedsak tre typer hudkreft. Føflekkreft er den mest alvorlige – Aleris tilbyr immunterapi mot denne.

Mage-/tarmkreft

Cancer Coli

Kreft i tykktarm eller endetarm er en av de vanligste kreftformene i Norge. Oppdages den tidlig er prognosene gode.

I 2015 fikk 504 norske kvinner påvist kreft i eggstokk/egglederne. Dette er den nest hyppigste formen for underlivskreft i Norge.

PET/CT

Avansert kreftdiagnostikk

PET/CT er godt dokumentert og et svært nyttig verktøy i bildediagnostikk innen blant annet kreft.

Kreft i urinveiene skyldes i stor grad røyking, og selv om de fleste har gode prognoser, kreves store omstillinger i tiden etter.

Livmorkreft

Corpuscancer

Livmorkreft er den fjerde hyppigste kreftformen hos kvinner. Aleris tilbyr full utredning ved mistanke om livmorkreft.

Lungekreft

Cancer pulm

Lungekreft er en av de vanligste og mest alvorlige kreftformene. Aleris tilbyr full utredning for lungekreft.

Det finnes over 30 typer lymfekreft. Sykdommen behandles med cellegift og stråling, og prognosene er gode.

Hjernekreft/-svulst

Tumor cerebri

Det finnes mange ulike typer hjernesvulster. Sykdomsforløpet vil avhenge av hvilken type du har, og hvor den sitter.

PET/CT prostata

Utredning av spredning/tilbakefall

Aleris er stolte over å være de første i Skandinavia som tar i bruk en ny, lovende metode for diagnostisering av prostatakreft.

PET/CT ved lungekreft

Avansert utredning

Ved mistanke om lungekreft er det viktig med en rask og grundig utredning.

Om PET/CT

Offentlig avtale

Les mer om hva PET/CT er og hvilke sykdomsområder som kan ha nytte av en slik undersøkelse.

Aleris tilbyr behandling av pasienter med inoperabelt malignt melanom (føflekkreft med spredning), med Ipilimumab (Yervoy).

PET/CT ved demens

Kan oppdage demens i tidlig stadium

PET har en etablert rolle ved utredning av demens på tidlig stadie og skille ulike demensformer fra hverandre.


Her får du utført denne tjenesten

Aleris Kreftsenter

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

22 54 11 88Marius Normann Onkolog

Oslo

Les mer
Jan Oldenburg Onkolog

Oslo

Les mer
Anne-Bente Larsen Allmennlege

Oslo

Les mer
Asad Ali Gastroenterolog

Oslo

Les mer
Beata Gajdzik Radiolog

Oslo

Les mer
Andreas Tulipan Radiolog

Oslo

Les mer

Back to top