Skip to Content

Kreftbehandling

Aleris kan i mange tilfeller tilby behandling som er godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter, men som av ulike grunner ennå ikke er tatt i bruk i Norge. Du er velkommen til å kontakte oss dersom du ønsker å høre mer informasjon om vårt behandlingstilbud innen de ulike kreftformene.

 

Gratis kreftmedisin og førstegangskonsultasjon med onkolog

I samarbeid med legemiddelselskapet Roche og pasientorganisasjonene Gyn- og Lungekreftforeningene, vil Aleris fremover tilby gratis Avastin til kvinner med livmorhalskreft med spredning og lungekreftpasienter med genuttrykket EGFR/ALK etter at annen målrettet behandling har feilet. Frem til 1. februar 2020 vil Aleris også tilby gratis førstegangskonsultasjon til disse pasientene. Ta kontakt med Aleris Kreftsenter på 22541188 for mer informasjon

 

Hva trenger vi av dokumentasjon for å vurdere om du kan få immunterapi?

Onkologene på Aleris  kreftsenteret vurderer om pasienten er kandidat for behandling, før han/hun tilbys time for konsultasjon. Av hensyn til ditt eget personvern, vennligst ikke send personsensitive opplysninger på e-post.

 

Les mer om Aleris Kreftsenter herGentesting er fremtiden innen kreftbehandling

Gentesting er fremtiden innen kreftbehandling

En test som kan finne nye behandlingsalternativer for den individuelle pasients krefttype.

Les mer >


Back to top