Skip to Content

Kreftbehandling

Aleris kan i mange tilfeller tilby behandling som er godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter, men som av ulike grunner ennå ikke er tatt i bruk i Norge. Du er velkommen til å kontakte oss dersom du ønsker å høre mer informasjon om vårt behandlingstilbud innen de ulike kreftformene.

 

Hva trenger vi av dokumentasjon for å vurdere om du kan få immunterapi?

Onkologene på Aleris kreftsenteret vurderer om pasienten er kandidat for behandling, før han/hun tilbys time for konsultasjon. Av hensyn til ditt eget personvern, vennligst ikke send personsensitive opplysninger på e-post. Les mer om kreftutredning ved Aleris Kreftsenter

 


Jeg ønsker å komme i kontakt med kreftsenteret

Diagnose

For opplasting av dokument, ber vi deg benytte denne løsningen.
Trenger du hjelp med dette, ring oss på tlf: 22 54 11 88

Jeg foretrekker å bli kontaktet via


Gentesting er fremtiden innen kreftbehandling

Gentesting er fremtiden innen kreftbehandling

En test som kan finne nye behandlingsalternativer for den individuelle pasients krefttype.

Les mer >

Les mer om kreft

Nyttig å vite om kreft

Her finner du mer informasjon om ulike kreftformer og -behandlinger i tillegg til pasienthistorier tilknyttet Aleris Kreftsenter.

Lær mer om kreft >


Back to top