Skip to Content

Kreftbehandling

Aleris kan i enkelte tilfeller tilby behandling som er godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter, men som av ulike grunner ennå ikke er tatt i bruk i Norge. Du er velkommen til å kontakte oss dersom du ønsker å høre mer informasjon om vårt behandlingstilbud innen de ulike kreftformene.

Ved Aleris tilbyr vi behandling med immunterapi for utvalgte grupper av kreftpasienter, i tråd med oppdaterte forskningsresultater og norske og europeiske legemiddelmyndigheters godkjenninger.

Optune

Behandling av hjernesvulst

Aleris Kreftsenter starter nå opp med en ny og innovativ kreftbehandling mot hjernesvulst av typen glioblastom. Glioblastom er en meget aggressiv form for kreft som rammer ca 250 nordmenn hvert år.

Aleris tilbyr utprøvende behandling for enkelte pasienter som ikke har andre, eller bedre, behandlingsalternativer.

Testikkelkreft

Cancer testis

I 2015 ble det registrert 291 nye tilfeller av testikkelkreft i Norge. Denne kreftformen er den vanligste formen for kreft for menn mellom 15 og 49 år.

Nyrekreft

Cancer Renis

Nyrekreft er en sykdom som kan gi få eller ingen symptomer, og som dermed ofte har spredning innen den oppdages. Likevel kan operasjon eller immunterapi hjelpe mange.

Vår erfarne kreftsykepleier kan gi pasient og pårørende god veiledning knyttet til utfordringer som ofte kommer i forbindelse med en kreftsykdom.

Aleris vurderer raskt alle henvendelser fra personer som enten har mistanke om kreft eller har fått påvist kreft. Vi tilbyr utredningsforløp for de fleste former for kreft.

Hudkreft

Hudkreft

Det finnes i hovedsak tre typer hudkreft. Føflekkreft er den mest alvorlige – Aleris tilbyr immunterapi mot denne.

Mage-/tarmkreft

Cancer Coli

Kreft i tykktarm eller endetarm er en av de vanligste kreftformene i Norge. Oppdages den tidlig er prognosene gode.

Kreft i eggstokkene og egglederne er den nest hyppigste formen for underlivskreft i Norge. I 2015 fikk 504 norske kvinner påvist denne sykdommen. Den gjennomsnittlige alderen på de som rammes er 59 år.

PET/CT

Avansert kreftdiagnostikk

PET/CT er den fremste og mest avanserte bildediagnostiske undersøkelsesmetoden som finnes i dag, og et godt dokumentert og svært nyttig verktøy i bildediagnostikk innen blant annet kreft. Aleris Frogner har offentlig avtale på PET/CT.

Blærekreft er den fjerde mest vanlige kreftformen hos menn, og den åttende mest vanlige hos kvinner. 80 prosent av de som rammes er over 60 år. I 2015 ble 1731 nye tilfeller med blærekreft registrert i Norge.

Livmorkreft

Corpuscancer

Livmorkreft er den fjerde hyppigste kreftformen hos kvinner – etter brystkreft, tykktarmkreft og lungekreft. I 2015 fikk 779 kvinner livmorkreft i Norge, og det rammer hovedsakelig eldre kvinner.

Hjernekreft/-svulst

Tumor cerebri

Det finnes mange ulike typer hjernesvulster. Sykdomsforløpet vil avhenge av hvilken type du har, og hvor den sitter. Aleris tilbyr den innovative Optune-behandlingen mot krefttypen glioblastom.

Lungekreft

Cancer pulm

Lungekreft er en av de vanligste og mest alvorlige kreftformene. Ofte er tilstanden fremskreden på diagnosetidspunktet. Både kirurgi, stråling og cellegift er behandlingsformer som benyttes.

Det finnes over 30 typer lymfekreft, som kan oppstå i så å si hele kroppen. Sykdommen behandles med cellegift og stråling, og prognosene er gode.

PET/CT prostata

Utredning av spredning/tilbakefall

Aleris er stolte over å være de første i Skandinavia som tar i bruk en ny, lovende metode for diagnostisering av prostatakreft.

PET/CT ved lungekreft

Avansert utredning

Dersom det på røntgen sees en rundskygge som kan være en tumor, om det er en sammenfallende del av lungen, eller lungebetennelse, bør det gjøres videre undersøkelser.

Om PET/CT

Offentlig avtale

Les mer om hva PET/CT er og hvilke sykdomsområder som kan ha nytte av en slik undersøkelse.

Aleris tilbyr behandling av pasienter med inoperabelt malignt melanom (føflekkreft med spredning), med Ipilimumab (Yervoy).

PET/CT ved demens

Kan oppdage demens i tidlig stadium

Ved lett kognitiv svikt brukes PET/CT sammen med MR for å stille tidlig diagnose. Ved kjent demens, men ikke avklart demensform, anvendes bildediagnostikk for å avdekke demenstype.


Her får du utført denne tjenesten

Aleris Kreftsenter

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

22541188Marius Normann Onkolog

Oslo

Les mer
Jan Oldenburg Onkolog

Oslo

Les mer
Anne-Bente Larsen Allmennlege

Oslo

Les mer
Asad Ali Gastroenterolog

Oslo

Les mer
Beata Gajdzik Radiolog

Oslo

Les mer
Andreas Tulipan Radiolog

Oslo

Les mer

Back to top