Skip to Content

Immunterapi

Aleris Kreftsenter har som ambisjon å være i forkant og raskt ta i bruk nye metoder for både diagnostikk og behandling, basert på oppdatert forskning. Ved Aleris tilbyr vi behandling med immunterapi for utvalgte grupper av kreftpasienter, i tråd med oppdaterte forskningsresultater og norske og europeiske legemiddelmyndigheters godkjenninger.

Vi vil her beskrive hvordan man går frem for å bli vurdert for denne type behandling.

Hva er immunterapi?

Immunterapi er et samlebegrep for ulike typer kreftbehandling som har som mål å stimulere kroppens immunforsvar til å drepe kreftcellene. Ved Aleris benytter vi primært en type immunterapi som kalles PD1-hemmere. 

Vil du lese mer om immunterapi? Kreftforeningen har god informasjon på sin nettside

Er jeg kandidat for immunterapi?

Forskningen på behandling med immunterapi går svært raskt fremover. Det vil derfor stadig være nye grupper av pasienter som kan være aktuelle for denne typen av behandling.

Per i dag har legemiddelmyndighetene godkjent immunterapibehandling til pasienter med:

  • Blærekreft med spredning
  • HER-2 positiv brystkreft kan få Perjeta etter operasjon 
  • Abiraterone til prostatakreft med nyoppdaget spredning 
  • PD-1 negativ lungekreft i 2. linje 
  • Eldre pasienter med god almenntilstand som av ulike grunner ikke kan få cellegift.

Utprøvende behandling ved Aleris Kreftsenter

Aleris tilbyr utprøvende behandling for enkelte pasienter som ikke har andre, eller bedre behandlingsalternativer. Den faglige begrunnelsen for å tilby dette kan være at faglig anerkjente, vitenskapelige studier har vist lovende effekt, men det understrekes at store randomiserte studier nødvendiges ikke har blitt gjennomført ennå. Om Aleris kan tilby behandling eller ikke, baseres på individuell vurdering.

Så langt det er mulig, tilbyr Aleris utprøvende behandling i en studiesammenheng, dvs at pasienter følges opp og effekt måles i henhold til vitenskapelige protokoller.

For tiden tilbyr Aleris immunterapi for følgende pasientgrupper:

  • Kreftsvulster med "MSI-high utrykk". Kreftsvulsten/vevsprøven undersøkes av patologene med spesielle fargemetoder. Indikasjonen er foreløpig ikke godkjent i Europa.
  • Eggstokkreft med spredning som ikke responderer på standard behandling
  • Livmorhalskreft med spredning som ikke responderer på standard behandling
  • Trippel negativ mammacancer med spredning  (Estrogen-, progesteron- og HER-negativ cancer)
  • Kreft i munnhule og svelg med spredning

God allmenntilstand

En viktig forutsetning for all immunterapi er at du bør ha relativt god allmenntilstand (ECOG-status 0-2) og at du ikke har alvorlig autoimmun sykdom.

Hva trenger Aleris av dokumentasjon for å vurdere om jeg kan få immunterapi?

For å kunne gjøre en vurdering trenger vi i Aleris kopi av tidligere epikriser og helst journal, samt alle bilder og bildebeskrivelser i forbindelse med sykdommen og behandlingen. For behandling som ennå ikke er godkjent fra legemiddelmyndighetene, trenger vi en skriftlig bekreftelse fra behandlende onkolog/gynekolog på at de ikke har motforestillinger mot at immunterapi kan forsøkes. Dette kan gjerne sendes på mail til kreftutredning@aleris.no 

Hvis Aleris vurderer det til at jeg er aktuell for immunterapi, hva er neste skritt?

Når vi har fått nødvendig dokumentasjon fra behandlende lege tar vi deg inn til en vurderings- og informasjonssamtale. Her vil vi gå gjennom sykdomshistorien din samt gi informasjon om mulige bivirkninger og forventet effekt av behandlingen. 

Hva koster behandlingen?

I tillegg til medikamentkostnaden må man være forberedt på at det tilkommer en del kostnader i forbindelse med legesamtaler, infusjon av preparatet, blodprøver, kontroll av bivirkninger og responsevalueringer. Første responsevaluering finner sted etter tre måneders behandling. Hver behandlingsperiode på tre måneder faktureres forskuddsvis. Ved et uforutsett avbrudd i behandlingen vil du få refundert deler av kostnaden avhengig av hvor mange behandlinger du har mottatt.

For mer informasjon kan du eller din behandlende lege ta kontakt per telefon eller mail

 

Hva er immunterapi?

Immunterapi er et samlebegrep for ulike typer kreftbehandling som har som mål å stimulere kroppens immunforsvar til å drepe kreftcellene. Ved Aleris benytter vi primært en type immunterapi som kalles PD1-hemmere

Er jeg kandidat for immunterapi?

Forskningen på behandling med immunterapi går svært raskt fremover. Det vil derfor stadig være nye grupper av pasienter som kan være aktuelle for denne typen av behandling.

Godkjent for føflekk-kreft, lungekreft og nyrekreft
Per i dag har legemiddelmyndighetene godkjent immunterapibehandling til pasienter med føflekk-kreft i 1. linje[1], ikke-småcellet lungekreft i 2. linje[2] eller nyrekreft i 2. linje[3]. Disse pasientene vil kunne få en vurdering for immunterapi ved Aleris.

Lovende resultater for blærekreft, hode-halskreft og eggstokk-kreft
Det finnes lovende resultater der fase 3-studier har vist behandlingsgevinst. Dette gjelder for pasienter med ikke-småcellet lungekreft med høyt PD-L1 uttrykk i 1.linje, for blærekreft i 2. linje og for kreft i hode-halsregionen i 2.linje. Mindre studier av typen fase 1/2 har vist at immunterapi kan være effektivt ved eggstokk-kreft, der den tradisjonelle behandlingen ikke lenger har effekt. Felles for disse krefttypene er at de foreløpig ikke er godkjent for rutine behandling med PD1-hemmer. I enkelte tilfeller kan vi i samråd med behandlende lege i det offentlige, tilby behandling også til disse pasientgruppene. Vi vil her være avhengig av en skriftlig henvisning til vurdering for immunterapi fra behandlende lege, før vi kan vurdere behandlingen.

God allmenntilstand
En viktig forutsetning for all immunterapi er at du bør ha relativt god allmenntilstand (ECOG-status 0-2) og at du ikke har alvorlig autoimmun sykdom.

Hva trenger Aleris av dokumentasjon for å vurdere om jeg kan få immunterapi?

For å kunne gjøre en vurdering trenger vi i Aleris kopi av tidligere epikriser og helst journal, samt alle bilder og bildebeskrivelser i forbindelse med sykdommen og behandlingen. For behandling som ennå ikke er godkjent fra legemiddelmyndighetene, trenger vi en skriftlig bekreftelse fra behandlende onkolog/gynekolog på at de ikke har motforestillinger mot at immunterapi kan forsøkes. Dette kan gjerne sendes på mail til kreftutredning@aleris.no 

Hvis Aleris vurderer det til at jeg er aktuell for immunterapi, hva er neste skritt?

Når vi har fått nødvendig dokumentasjon fra behandlende lege tar vi deg inn til en vurderings- og informasjonssamtale. Her vil vi gå gjennom sykdomshistorien din samt gi informasjon om mulige bivirkninger og forventet effekt av behandlingen. 

Hva koster behandlingen?

I tillegg til medikamentkostnaden må man være forberedt på at det tilkommer en del kostnader i forbindelse med legesamtaler, infusjon av preparatet, blodprøver, kontroll av bivirkninger og responsevalueringer. Første responsevaluering finner sted etter tre måneders behandling. Hver behandlingsperiode på tre måneder faktureres forskuddsvis. Ved et uforutsett avbrudd i behandlingen vil du få refundert deler av kostnaden avhengig av hvor mange behandlinger du har mottatt.

For mer informasjon kan du eller din behandlende lege ta kontakt per telefon eller mail. [1] At medisinen er godkjent for 1.linje-behandling betyr at du kan starte behandlingen med immunterapi, uten å ha prøvd andre behandlingsformer først.

[2] Det betyr at du må først ha prøvd behandling med cellegift , før du kan begynne med immunterapibehandling.

[3] Det betyr at du må først ha prøvd behandling med tabletter (TKI), før du begynner med immunterapibehandling.

Hva er immunterapi?

Immunterapi er et samlebegrep for ulike typer kreftbehandling som har som mål å stimulere kroppens immunforsvar til å drepe kreftcellene. Ved Aleris benytter vi primært en type immunterapi som kalles PD1-hemmere

Er jeg kandidat for immunterapi?

Forskningen på behandling med immunterapi går svært raskt fremover. Det vil derfor stadig være nye grupper av pasienter som kan være aktuelle for denne typen av behandling.

Godkjent for føflekk-kreft, lungekreft og nyrekreft
Per i dag har legemiddelmyndighetene godkjent immunterapibehandling til pasienter med føflekk-kreft i 1. linje[1], ikke-småcellet lungekreft i 2. linje[2] eller nyrekreft i 2. linje[3]. Disse pasientene vil kunne få en vurdering for immunterapi ved Aleris.

Lovende resultater for blærekreft, hode-halskreft og eggstokk-kreft
Det finnes lovende resultater der fase 3-studier har vist behandlingsgevinst. Dette gjelder for pasienter med ikke-småcellet lungekreft med høyt PD-L1 uttrykk i 1.linje, for blærekreft i 2. linje og for kreft i hode-halsregionen i 2.linje. Mindre studier av typen fase 1/2 har vist at immunterapi kan være effektivt ved eggstokk-kreft, der den tradisjonelle behandlingen ikke lenger har effekt. Felles for disse krefttypene er at de foreløpig ikke er godkjent for rutine behandling med PD1-hemmer. I enkelte tilfeller kan vi i samråd med behandlende lege i det offentlige, tilby behandling også til disse pasientgruppene. Vi vil her være avhengig av en skriftlig henvisning til vurdering for immunterapi fra behandlende lege, før vi kan vurdere behandlingen.

God allmenntilstand
En viktig forutsetning for all immunterapi er at du bør ha relativt god allmenntilstand (ECOG-status 0-2) og at du ikke har alvorlig autoimmun sykdom.

Hva trenger Aleris av dokumentasjon for å vurdere om jeg kan få immunterapi?

For å kunne gjøre en vurdering trenger vi i Aleris kopi av tidligere epikriser og helst journal, samt alle bilder og bildebeskrivelser i forbindelse med sykdommen og behandlingen. For behandling som ennå ikke er godkjent fra legemiddelmyndighetene, trenger vi en skriftlig bekreftelse fra behandlende onkolog/gynekolog på at de ikke har motforestillinger mot at immunterapi kan forsøkes. Dette kan gjerne sendes på mail til kreftutredning@aleris.no 

Hvis Aleris vurderer det til at jeg er aktuell for immunterapi, hva er neste skritt?

Når vi har fått nødvendig dokumentasjon fra behandlende lege tar vi deg inn til en vurderings- og informasjonssamtale. Her vil vi gå gjennom sykdomshistorien din samt gi informasjon om mulige bivirkninger og forventet effekt av behandlingen. 

Hva koster behandlingen?

I tillegg til medikamentkostnaden må man være forberedt på at det tilkommer en del kostnader i forbindelse med legesamtaler, infusjon av preparatet, blodprøver, kontroll av bivirkninger og responsevalueringer. Første responsevaluering finner sted etter tre måneders behandling. Hver behandlingsperiode på tre måneder faktureres forskuddsvis. Ved et uforutsett avbrudd i behandlingen vil du få refundert deler av kostnaden avhengig av hvor mange behandlinger du har mottatt.

For mer informasjon kan du eller din behandlende lege ta kontakt per telefon eller mail. 


Her får du utført denne tjenesten


Marius Normann

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Jan Oldenburg

Jan Oldenburg

Onkolog

Oslo

Anne-Bente Larsen

Anne-Bente Larsen

Allmennlege

Oslo

Asad Ali

Asad Ali

Gastroenterolog

Oslo

Andreas Tulipan

Andreas Tulipan

Radiolog

Oslo

Beata Gajdzik

Beata Gajdzik

Radiolog

OsloBack to top