Skip to Content

NIPT-test: DNA av foster

Bestill time til NIPT-test

Vi tilbyr NIPT (non-invasive prenatal testing) hos gynekologene våre i Oslo (Majorstuen og Frogner) Strømmen, Stavanger, Bergen, Tromsø og Bodø. Når du kommer til oss, vil du som pasient få god og detaljert informasjon om hva NIPT er, og hva man kan avdekke med testen.


Hva er NIPT-test?

NIPT (non invasive prenatal testing) er en testmetode som benytter seg av at DNA fra fosteret sirkulerer i mors blod. Testen tas som en blodprøve fra armen til den gravide kvinnen. Metoden regnes som risikofri, men var ikke tillatt i Norge inntil Stortinget vedtok ny bioteknologilov sommeren 2020. I forbindelse med lovendringen ble det gitt grønt lys for at alle gravide kunne få utført en NIPT-test dersom de ønsker det. 


Hva kan man finne ut med NIPT?

I Norge er det kun tillatt å benytte NIPT for å finne ut om fosteret har et ekstra kromosom, såkalt trisomi, av kromosom 13, 18 eller 21. Hos mennesker er DNA normalt fordelt på 46 kromosomer, eller 23 kromosompar. En trisomi vil si at ett av disse kromosomparene har tre kromosomer i stedet for to. 

Trisomi 21 er det man gjerne kaller Downs syndrom. Dette er den vanligste og minst alvorlige trisomien. Edwards syndrom (trisomi 18) og Pataus syndrom (trisomi 13) er mindre vanlige, og svært alvorlige. Forekomsten av trisomier øker med mors alder. Risikoen er svært lav frem til midten av trettiårene, og øker deretter.

Andre kromosomavvik (som også kan påvirke fosteret), vil ikke kunne oppdages. NIPT gir heller ikke svar på om det foreligger andre arvelige sykdommer.

 

Kan kjønn fastslås ved NIPT?

Det er ikke tillat å undersøke kjønn ved NIPT i Norge. 


Hvor sikker er NIPT?

Siden NIPT er en blodprøve som tas fra mors arm, medfører prøvetakingen ingen risiko for fosteret. Testen er 99% sikker for å påvise trisomi 21, og også svært sikker for å påvise trisomi 18 og 13. Det anbefales at alle positive prøvesvar bekreftes med morkakeprøve eller fostervannsprøve (dette gjøres ved et offentlig sykehus), da det kan forekomme falske positive prøver. Med NIPT er dette imidlertid svært skjeldent. Et positivt NIPT-svar blir sikrere dersom det under ultralyden i forkant av prøven har blitt gjort funn som kan gi mistanke om trisomi. 


Hvem kan ta NIPT-test?

I mai 2020 vedtok et flertall på Stortinget endringer i bioteknologiloven, noe som blant annet innebærer at det nå er tillatt å utføre NIPT for alle gravide.


Når kan jeg ta NIPT-test?

NIPT-testen kan tas fra uke 10+0 i svangerskapet. Mange tar NIPT mellom uke 11-13. Det er ingen øvre grense for når man kan ta NIPT. 


Hvordan gjennomføres NIPT-test?

1. Ultralyd før NIPT

For å gjøre NIPT må kvinnen først få gjennomført en ultralyd av fosteret. Under denne undersøkelsen finner vi ut eksakt hvilken svangerskapsuke du er i, at fosteret ser frisk ut og at hjertet slår.

Vi kan utføre NIPT-test både ved ett foster eller ved tvillinger.

2. Blodprøve/NIPT

Selve NIPT-testen er en enkel blodprøve fra mors arm. Det frigjøres foster-DNA fra morkaken gjennom svangerskapet. Mengden foster-DNA i mors blod øker med svangerskapets lengde, og det er først i svangerskapsuke 10+0 at det er store nok mengder til at det kan analyseres. NIPT kan derfor tidligst utføres på dette tidspunktet.

3. Prøven sendes til analyse, og du får svar etter ca. én uke. 

Det er viktig å understreke at NIPT er en screening-test, og ikke diagnostisk. Dersom svaret på NIPT viser at det er høy risiko for at det foreligger en trisomi, må dette bekreftes med morkake- eller fostervannsprøve for å kunne gi et definitivt svar. Ved Aleris tilbyr vi ikke slik fosterdiagnostikk, så i slike tilfeller vil vi henvise deg videre i det offentlige. 

Tilbud om gratis samtaleterapi ved avvikende svar på NIPT

Dersom du får et NIPT- resultat som viser økt risiko for trisomi tilbyr vi en gratis samtale hos vår samtaleterapeut Stine Marie Ferd

Les også:
• Dette må du vite om tidlig ultralyd
• Ultralyd i tidlige stadier av graviditeten


Er NIPT-test trygt for barnet?

Siden blodprøven tas fra armen til mor, medfører prøvetakingen ingen risiko for barnet.


Når får jeg svar?

Du vil få svar på prøven ca. en uke senere. Du får svar enten på telefon, eller du får komme tilbake til en kontroll hos gynekologen du var hos.


Hva koster NIPT-test?

Hos oss koster NIPT 10 530 kr.


Hvordan bestiller jeg NIPT-test?

Du kan enten ringe til din nærmeste avdeling, eller finne en ledig time i web-bookingen

 

Back to top