Skip to Content

Aleris Executive Health

Alle undersøkelser på en dag!

Aleris Executive Health baserer seg på prinsippet om forebygging; potensielle helserisikoer oppdages tidlig og håndteres før de blir større og mer omfattende problemer som påvirker både arbeids- og livssituasjon negativt.

Gjennom en årlig heldagsundersøkelse kartlegges helsetilstanden bredt og grundig. Denne undersøkelsen danner grunnlaget for en individuell og helhetlig plan for oppfølging.

Ønsker du mer informasjon?

Ring oss eller send en e-post: executive@aleris.no 

Ring oss på 41 43 34 34

Back to top