Fritt sykehusvalg - Offentlige avtaler

Visste du at du selv kan velge hvilket sykehus du ønsker behandling hos? Aleris har offentlig avtale på en rekke medisinske områder, noe som betyr at du kan velge å få behandling hos oss, og kun betale egenandel som ved et offentlig sykehus. Dette gjelder også røntgentjenester.

 

Hvilke områder har Aleris offentlig avtale på?

Norge er delt inn i fire helseregioner, og Aleris har ulike avtaler i de forskjellige regionene. I Norge har vi fritt sykehusvalg, som innebærer at du kan velge hvor du vil få behandling. Du kan altså velge å få behandling i Bergen, selv om du bor i Oslo. Klikk på din helseregion for å se hva vi har avtale på: 

Helse Sør-Øst
Helse Vest
Helse Midt
Helse Nord

eller

Se oversikt per fagområde her

 

Aleris er Helfos hovedleverandør ved fristbrudd

Du som har fått en frist for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har rett til å få tilbud ved et annet behandlingssted. Ved fristbrudd vil ditt sykehus ta kontakt med Helfo pasientformidling. De vil finne et tilbud til deg hos en annen behandler dersom du ønsker det. For mer informasjon om dine rettigheter ved fristbrudd se www.helsenorge.no/fristbrudd.

Aleris er en av leverandørene som har avtale med Helfo pasientformidling. Vi har korte ventetider innen alle våre fagområder og kan hjelpe deg som fristbruddpasient med rask tilgang til helsehjelp. Du betaler kun egenandel som ved et offentlig sykehus.

 

Hvordan går jeg frem for å bli behandlet hos Aleris?

Du kan i dag velge fritt hvor du ønsker behandling, enten gjennom et offentlig helseforetak eller ved et privat sykehus med avtale med et regionalt helseforetak. 

Alle som ønsker behandling på offentlig avtale trenger en henvisning. Har du ikke henvisning? Bestill time hos en av legene hos Aleris eller kontakt din fastlege. Dersom legen finner indikasjon for å utrede deg videre, kan du henvises til Aleris. Du som pasient kan i samråd med legen din velge det sykehuset dere ønsker innenfor de aktørene som har inngått avtaler med det offentlige. 

 

Står du på venteliste ved et annet behandlingssted?

Dersom du står på venteliste ved et annet behandlingssted, og i stedet ønsker å bli undersøkt eller behandlet hos Aleris, kan du rette en henvendelse til sykehuset der du står på venteliste. Du kan be om at henvisningen blir oversendt til Aleris. Alternativt kan du ta kontakt med legen din som da kan sende henvisningen til Aleris, og samtidig stryke deg fra den ventelisten du opprinnelig var ført på. Man har kun anledning til å stå på venteliste ved ett behandlingssted.

 

Velg Aleris uten ekstra kostnad

Du kan velge Aleris som behandlingssted uten at det medfører ekstra kostnader. Du betaler kun egenandel som ved et offentlig sykehus, resten dekkes av din helseregion. Kontakt oss for mer informasjon.