Våre offentlige avtaler

Aleris Helse har offentlig avtale på en rekke medisinske områder, noe som betyr at du kan velge å få behandling hos oss og kun betale egenandel som ved et offentlig sykehus. Aleris Røntgen har offentlige avtaler med alle helseregionene. Alle henvisninger kan brukes hos oss, selv om det ikke står Aleris Røntgen på henvisningen. Ordningen "Fritt behandlingsvalg" gir deg retten til å velge behandlingssted for alle planlagte undersøkelser.

smilende lege i gangen på et sykehus. foto.