Skip to Content

Kjersti Ausen

Plastikkirurg

Dr. Kjersti Ausen er spesialist i plastikkirurgi ved Aleris Sykehus Solsiden i Trondheim. Hennes spesialfelt er kosmetisk og rekonstruktiv brystkirurgi, fettransplantasjon, kirurgi etter vekttap, generelle arrkorreksjoner, øre- og øyelokkskorreksjoner og sårbehandlinger. Dr. Ausen jobber i tillegg som overlege ved St. Olavs Hospital. Hun har skrevet flere artikler innen ulike plastikkirurgiske teknikker, og hun forsker for tiden på blødningsreduserende tiltak ved kirurgi ved NTNU. Dr Ausen er leder for Norsk Plastikkirurgisk Forening og har hatt en rekke tillitsverv. Hun er også en aktiv foredragsholder og underviser innen flere plastikkirurgiske fagområder. Dr. Ausen er utdannet lege ved universitetet i Oslo og tok sin spesialitet innen plastikkirurgi ved universitetssykehusene i Trondheim, Tromsø, Malmø og Bergen.
Kjersti Ausen

Kjersti Ausen
Ivan Pavlovic

Plastikkirurg

Trondheim

Carlos Guillen Gonzalez

Plastikkirurg

Trondheim


Back to top