Skip to Content

Indremedisiner

Vår spesialist i indremedisin tilbyr utredning og behandling av blant annet mageplager, luftveisplager, leddplager, hevelser og uklare symptomer som tretthet og redusert allmenntilstand. Du trenger ikke henvisning.

En indremedisiner er en lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet indremedisin, som omfatter sykdommer i de fleste indre organer. Vanlige plager folk oppsøker indremedisiner for er:

 • Mageplager
 • Luftveisproblemer
 • Uklar feber
 • Gulsott (ikterus)
 • Leddsmerter
 • Høyt blodtrykk
 • Hevelser (ødemer)
 • Uklare symptomer som tretthet, redusert allmenntilstand osv.
 • Utredning og vurdering av risikofaktorer for hjerneslag og hjerte- karsykdommer

En komplett indremedisinsk vurdering innbefatter

 • Kroppslig undersøkelse
 • Blodtrykksmåling
 • EKG
 • Relevante blod-, urin- og avføringsprøver.
 • Indremedisiner utfører også ultralyd halskar ved behov

Du henvises videre til spesialister innen andre fagområder ved behov.


Her får du utført denne tjenesten


Johan Bro Sundin

Johan Bro Sundin

Spesialist i indremedisin og geriatri

Oslo


Back to top