Informasjon til forsikringsselskaper

Aleris tilbyr utredning og operasjoner med korte ventetider for deres pasienter.

Kontakt oss for mer informasjon!

Felles:

Tlf: 22 54 11 03
Fax: 22 54 11 39
forsikring@aleris.no

For Aleris Røntgen: 

Tlf: 94 80 54 74 / 22 54 11 01
Fax røntgen: 22 54 11 12 
radiologi@aleris.no

For Aleris Kreftsenter:

Tlf: 22 54 10 88 / 22 54 11 88 
kreftutredning@aleris.no

Kontraktshenvendelser:

Rune Kjelsås
Direktør forsikring og forretningsutvikling
Mobil: +47 907 22 363
Fax: +47 22 54 11 53
rune.kjelsas@aleris.no

Spesialister og kontaktpersoner

Klikk her for en oversikt over våre spesialister og kontaktpersoner

Overview Aleris Helse in English pr May 2018