Skip to Content
Undersøker eldre pasient

Geriater

Alderdomssykdommer

Vår geriater har bred erfaring med ulike sykdomstilstander hos eldre, og har en helthetlig tilnærming til utredning og behandling av en rekke lidelser.


Alderdomssykdommer

Eldre har ofte flere sykdommer og diagnoser som virker inn på hverandre. Det er derfor svært viktig med et helhetlig fokus. 

Vanlige lidelser hos eldre

Utredning og behandling av depresjon, forvirringstilstander, søvnforstyrrelser, ernæringstilstand og vitaminstatus. 

Gjennomgang av medisinlisten for å unngå feilmedisinering (polyfarmasi) og uheldige bivirkninger.

Utredning og behandling av osteoporose (benskjørhet), gangvansker og fallproblematikk.

Utredning og vurdering av risikofaktorer for hjerneslag og hjerte- karsykdommer. 

Demens/Hukommelsessvikt

Utredning, behandling og oppfølging av hukommelsessvikt og demens hos både yngre (< 65 år og eldre > 65 år).

Det opprettes kontakt og sendes informasjon og forespørsel til kommune/bydelsomsorgstjenester for å sikre oppfølging i hverdagen.

Operasjoner (vurderinger før og etter)

Planlagte operasjoner hos eldre kan føre til flere og mer alvorlige komplikasjoner.

Vi tilbyr derfor gjennomgang og optimalisering av den enkeltes helsetilstander i forbindelse med planlagt operasjon for å redusere totalbelastning og stress på kroppen.

Dette kan minske risiko for komplikasjoner og gjøre rekonvalesenstiden kortere.

Vi tilbyr også oppfølging/rehabilitering etter operasjoner, fallskader og hjerneslag.

Førerkortvurdering

Vi tilbyr primær og sekundær (second opinion) førerkortvurdering.

Pårørende

Hos oss kan du få individuell rådgivning/støtte for pårørende til personer med bl.a. demens for å bedre kunne hjelpe til med å løse relevante problemer og ta beslutninger. Ved behov opprettes det kontakt med demensteam i kommunen.


Her får du utført denne tjenesten

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf Sykehus 22 54 10 00

Tlf Røntgen 22 43 43 43


Back to top