Skip to Content

Håvard Seland

Plastikkirurg

Dr. Håvard Seland er spesialist i plastikkirurgi ved Aleris Sykehus Marken i Bergen. Hans spesialfelt er rekonstruksjon av bryst med eget vev etter brystkreftoperasjon. I tillegg har han bred erfaring i rekonstruktiv mikrokirurgi, ansiktskirurgi, nesekirurgi og øremisdannelser. Dr. Seland har vært foreleser innen plastikkirurgiske emner for studenter og leger. Han har holdt en rekke presentasjoner på internasjonale kongresser. Dr. Seland har tidligere vært deleier av Bergen Plastikkirurgi Center og arbeidet som overlege ved HUS Plastikkirurgisk avdeling. Han er utdannet lege fra Tyskland.
Håvard Seland

Håvard Seland
Marit Nordskar

Plastikkirurg

Bergen

Stian K. Almeland

Plastikkirurg

Bergen


Back to top