Beata Gajdzik

Radiolog og nukleærmedisiner

Behandlingsområder

Kreftsenter Røntgen

Beata er spesialist i nukleærmedisin og radiologi.

Etter medisinsk eksamen i Wroclaw, Polen gjennomførte hun turnustjeneste ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Hun har deretter jobbet med nukleærmedisin på Sykehuset Østfold, på Haukeland Universitetssykehus og på Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

Etter avsluttet spesialistutdanning i nukleærmedisin har hun jobbet som seksjonsleder og overlege på seksjon for nukleærmedisin ved Sykehuset Østfold. Her var hun bl.a ansvarlig for innføring av SPECT/CT som tillater samtidig utførelse av nukleærmedisinske og radiologiske undersøkelser.

Beata har gjennomført spesialistutdanning i radiologi på Sykehuset Østfold og Radiumhospitalet. Hun har vært ansatt på Radiumhospitalet 2014-2015.

Spesialfelt er onkologisk og generell bildediagnostikk ved hjelp av SPECT/CT, PET/CT, CT og ultralyd, samt noe MR.

Jeg er opptatt av å gi presise besvarelser på undersøkelser og formidle forståelige svar, slik at det hjelper kliniker og pasient i å ta helsemessige avgjørelser. Tverrfaglig samarbeid er en forutsetning for god pasientbehandling. Jeg er også opptatt av at undersøkelsene blir utført uten unødig ventetid.

Til toppen av siden