Skip to Content

Beata Gajdzik

Radiolog

Beata er spesialist i nukleærmedisin og radiologi.

Etter medisinsk eksamen i Wroclaw, Polen gjennomførte hun turnustjeneste ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Hun har deretter jobbet med nukleærmedisin på Sykehuset Østfold, på Haukeland Universitetssykehus og på Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

Etter avsluttet spesialistutdanning i nukleærmedisin har hun jobbet som seksjonsleder og overlege på seksjon for nukleærmedisin ved Sykehuset Østfold. Her var hun bl.a ansvarlig for innføring av SPECT/CT som tillater samtidig utførelse av nukleærmedisinske og radiologiske undersøkelser.

Beata har gjennomført spesialistutdanning i radiologi på Sykehuset Østfold og Radiumhospitalet. Hun har vært ansatt på Radiumhospitalet 2014-2015.

Spesialfelt er onkologisk og generell bildediagnostikk ved hjelp av SPECT/CT, PET/CT, CT og ultralyd, samt noe MR.

Jeg er opptatt av å gi presise besvarelser på undersøkelser og formidle forståelige svar, slik at det hjelper kliniker og pasient i å ta helsemessige avgjørelser. Tverrfaglig samarbeid er en forutsetning for god pasientbehandling. Jeg er også opptatt av at undersøkelsene blir utført uten unødig ventetid.

Radiolog Beata Gajdzik

Beata Gajdzik jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf Sykehus 22 54 10 00

Tlf Røntgen 22 43 43 43

Aleris Kreftsenter

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

22 54 11 88


Røntgen

Spør etter time på dagen!

Røntgen er en enkel og ufarlig undersøkelse som gir god detaljfremstilling av lunger og skjelett.

Testikkelkreft

Cancer testis

Denne kreftformen er den vanligste formen for kreft for menn mellom 15 og 49 år.

PET/CT prostata

Utredning av spredning/tilbakefall

Aleris er stolte over å være de første i Skandinavia som tar i bruk en ny, lovende metode for diagnostisering av prostatakreft.

Aleris vil ofte kunne tilby innovative behandlingsformer godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter før de er tilgjengelige i det offentlige.

Nyrekreft

Cancer Renis

Aleris tilbyr CT-undersøkelse, som hovedsakelig er førstevalg for utredning av nyrekreft.

Vår erfarne kreftsykepleier kan gi pasient og pårørende god veiledning knyttet til utfordringer i forbindelse med en kreftsykdom.


Jan Oldenburg Onkolog

Oslo

Les mer
Marius Normann Onkolog

Oslo

Les mer
Anne-Bente Larsen Allmennlege

Oslo

Les mer
Asad Ali Gastroenterolog

Oslo

Les mer
Andreas Tulipan Radiolog

Oslo

Les mer
Linda Arbøll Olsen Onkologisk sykepleier

Oslo

Les mer
Back to top