Skip to Content

Carl Fredrik Schou

Gastrokirurg

Carl Fredrik Schou ble spesialist i generell kirurgi 1993 og grenspesialist i kirurgisk gastroenterologi i 1997. Han har i dag utført over 1800 fedmekirurgiske inngrep, og utfører årlig ca. 350 slike inngrep. Resultater fra overvektskirurgien ved Aker Sykehus har vært publisert i både nasjonale og internasjonale tidsskrift. I 1993-95 var Carl Fredrik Schou seksjonsoverlege ved Sentralsjukehuset i Hedmark, i tidsrommet 1995-97 overlege ved Gastrokirurgisk avd. Ullevål Sykehus og fra 1997 seksjonsoverlege for laparoskopi og miniinvasive teknikker ved Aker universitetsykehus. Carl Fredrik Schou er en av pionerene innen utvikling av laparoskopisk kirurgi i Norge, og er fortsatt en av de ledende kirurger innen fagfeltet laparoskopisk gastrokirurgi. Siden 1997 har han hatt ansvar for undervisning og utvikling av nye laparoskopiske metoder ved Aker universitetssykehus. Spesielt innen operativ behandling av mage og tarmkreft. Siden 2004 har Schou vært en del av et kirurgteam med ansvar for kirurgisk behandling av sykelig overvekt i Helseregion Sør-Øst. Carl Fredrik Schou brukes regelmessig som kursleder og gjesteoperatør både nasjonalt og internasjonalt innen fagfeltet laparoskopisk fedmekirurgi og mage-tarm-kirurgi. Dr Schou har arbeidet ved Teres Colosseum fra 2013 og arbeider nå på Aleris Frogner.

Carl Fredrik Schou

Carl Fredrik Schou
Hjörtur Gislason

Gastrokirurg

Oslo

Bent Johnny Nergård

Gastrokirurg

Oslo

Ebrahim Aghajani

Gastrokirurg

Oslo

Asad Ali

Gastroenterolog

Oslo

Emir Pinjo

Gastrokirurg

Oslo

Hilde Gudem

Klinisk ernæringsfysiolog

Aleris Overvektsklinikk i Oslo

Back to top