Skip to Content

Adalstein Odinsson

Ortoped

Overlege Adalstein Odinsson er spesialist i ortopedisk kirugi og håndkirurgi. Han er utdannet som lege på Island, men har tatt spesialiseringen i Norge. Odinsson har i tillegg fått europeisk godkjenning som håndkirurg (European Diploma in Handsurgery). Siden 2004 har han arbeidet som overlege og har i en periode arbeided som seksjonsoverlege ved håndkirurgiseksjonen hos St. Olavs hospital i Trondheim. Han er også universitetslektor ved NTNU og er undervisningsansvarlig for medisinstudenter i ortopedi. Nå sitter han i en utvidedet ledergruppe for INM (Institutt for Nevromedisin). Han har også sittet i Norsk forening for Håndkirurgi (NFHK), først som sekretær og kasserer og siden som leder. I tillegg har han holdt kurser og foredrag i håndkirurgi for NFHK og for leger i spesialisering. I dag sitter han i styret for Håndkirurgi kurset for leger i Spesialisering, og er i diploma-komiteen for norsk diploma i håndkirurgi. Han er derfor kjent i det håndkirurgiske miljøet i Norge.
Adalstein Odinsson

Adalstein Odinsson

Back to top