Skip to Content

Alexander Uppheim

Øre-nese-hals spesialist

Uppheim studerte medisin i Tromsø fra -99 til -05. Etter turnus i Haugesund jobbet han først på nevrologisk avdeling UNN før han fikk jobb på ØNH avdelingen i 07/08. Han ble ferdig spesialist i Øre-nese-halssykdommer i januar 2014 og ble konstituert overlege sommeren 2013.

Alexander Uppheim har subspesialisert seg innenfor ørekirurgi, men gjør også annen kirurgi på avdelingen. Av spesiell interesse for stillingen på Aleris gjør han adenotonsillektomi, septumplastikk, conchotomi og FESS.

Vedrørende utredning og behandling av obstruktiv søvnapne, deltar han i dette på avdelingen og har tidligere vært ansvarlig lege for søvnutredningen.

Jeg er har i løpet av spesialiseringen hatt flere verv blant annet i spesialitetskomiteen for øre-nese-halssykdommer, deltatt i undervisning blant annet av leger i spesialisering og vært på flere ikke obligatoriske kurs bla. innenfor OSAS, ørekirurgi og FESS.

Jeg kan tilby dere en positiv lege som er opptatt av kvalitet og fornøyde pasienter.

Øre-nese-hals spesialist Alexander Uppheim

Alexander Uppheim jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Tromsø

Sjøgata 31-33
9008 Tromsø

Tlf. Sykehus 77 66 21 30

Tlf. Røntgen 22 43 43 43


Øre-nese-hals-spesialist

Utredning og operasjon

Våre erfarne øre-nese-hals-spesialister tilbyr utredning og operasjon av en rekke ØNH-problemstillinger. Kort ventetid.

Søvnspesialist

Snorker du kraftig?

Snorker du kraftig? Stopper du å puste under søvn? Aleris har lang erfaring med søvnutredninger og behandling.

Søvnapné

Nattlige pustestopp

Søvnapné, også kalt snorkesyke, er en sykdom hvor en sovende person opplever pustestopp som varer over 10 sekunder.

Søvnutredning

Kan du ha søvnapnè?

Søvnregistreringen gjøres ved at du sover hjemme med et av markedets beste søvnregistreringsapparater én natt.

CPAP-behandling

Behandling av søvnapnè

CPAP-behandling hjelper deg slik at du kan sove og puste normalt, ved å gi et jevnt overtrykk i de øvre luftveiene.

CPAP-tilpasning

Sovemaske for deg med søvnapnè

Aleris tilbyr CPAP-tilpasning inkludert ResMed AirSence10 med fukter i Oslo, Trondheim og Tromsø.


Hans Prøsch Øre-nese-hals spesialist

Tromsø

Les mer
Back to top