Skip to Content

Alexander Uppheim

Øre-nese-hals-spesialist

Øre-nese-hals-spesialist Alexander Uppheim jobber ved Aleris Sykehus og Røntgen i Tromsø. Ved Aleris gjør han adenotonsillektomi, septumplastikk, conchotomi og FESS. Vedrørende utredning og behandling av obstruktiv søvnapne, deltar han i dette på avdelingen. Han har tidligere vært ansvarlig lege for søvnutredningen. 

Dr. Uppheim studerte medisin i Tromsø fra -99 til -05. Etter turnus i Haugesund jobbet han først på nevrologisk avdeling UNN før han fikk jobb på ØNH-avdelingen i 07/08. Han ble ferdig spesialist i øre-nese-halssykdommer i januar 2014 og ble konstituert overlege sommeren 2013. Alexander Uppheim har subspesialisert seg innenfor ørekirurgi, men gjør også annen kirurgi på avdelingen.

"Jeg er har i løpet av spesialiseringen hatt flere verv blant annet i spesialitetskomiteen for øre-nese-halssykdommer, deltatt i undervisning blant annet av leger i spesialisering og vært på flere ikke obligatoriske kurs bla. innenfor OSAS, ørekirurgi og FESS. Jeg kan tilby dere en positiv lege som er opptatt av kvalitet og fornøyde pasienter."

Alexander Uppheim

Alexander Uppheim
Hans Prøsch

Øre-nese-hals-spesialist

Tromsø


Back to top