Skip to Content

Anne-Bente Larsen

Allmennlege

Ferdig utdannet lege 1986. Arbeidet noen år innen fysikalsk medisin og rehabilitering med bla. diagnostikk, opptrening og trygdemedisinsk vurdering av en rekke medisinske tilstander (hjertesykdom, hodeskade, sykdom i muskel- og skjelettsystemet, samt sansedefekter). I over 20 år har hun arbeidet som allmennlege innen det private helsevesen (Klinikk 8, Axess, Omnia, og fra 2001 i Aleris). Dr Larsen var ferdig spesialist i allmennmedisin fra 1995. Dette gjør at hun holder seg faglig oppdatert både med kurs og fagrupper med andre allmennleger. Hun er sertifisert petroleumslege. Jeg trives godt innenfor mangfoldet og det brede spekteret innen faget. Er opptatt av kontinuerlig og omfattende service overfor syke mennesker. Ved helsekontroller vektlegger jeg forebyggende medisin og er engasjert i å gi informasjon til pasienter om hvordan de selv kan ta ansvar for sin helse. Oppdage sykdom på et tidlig stadium er en svært viktig oppgave. I tillegg opplever jeg at jeg mestrer å være en lyttende lege i forhold til psykiske plager og sykdommer.
Anne-Bente Larsen

Anne-Bente Larsen

Back to top