Skip to Content

Elina Schistad

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Elina Schistad er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Hennes kompetanseområde omfatter ulike felt innenfor sykdommer i muskel- skjelettapparatet og smerteproblematikk, inkludert: Nakke- og ryggplager med eller uten utstrålende smerter Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) Skuldersmerter, hofte-, kne-, fot-, ankel-, albue- og armsmerter samt utbredte muskel- skjelettsmerter. I spesialistkonsultasjonen fokuseres det på utredning og behandling av lidelser i muskel- skjelettapparatet. Det benyttes også injeksjonsbehandling ved subacromiale smerter/skulder impingementsyndrom, frozen shoulder eller hofterelatert senepatologi med evn. slimposebetennelse (trochanter tendinitt/bursitt). Som et ledd i spesialistkonsultasjonen vil det av og til utarbeides enkle legeerklæringer, for eksempel søknad om å få dekket ortopediske hjelpemidler. Schistad er utdannet lege fra Universitet i Russland (1998) og cand. med. fra Universitetet i Oslo (2003). Hun er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering siden 2013, og forsvarte sin doktorgrad innen prognostiske faktorer ved ryggprolaps i september 2014 ved Universitetet i Oslo. For øvrig jobber hun ved Oslo universitetssykehus som overlege ved Nakke- ryggseksjonen, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Hun er medlem av Den norske Legeforening og Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering. Hun jobber i tillegg som postdoc-forsker i en deltidsstilling. Det er viktig for meg at pasienten blir hørt, tatt på alvor og føler seg godt ivaretatt i vårt behandlingsopplegg. Pasienten er i fokus, samtidig som det er høyt faglig kompetansenivå i den legehjelpen som ytes.
Elina Schistad

Elina Schistad jobber ved:



Fredrik Smith

Fredrik Smith

Fysikalsk medisiner

Oslo

Back to top