Skip to Content

Bjørn Østby

Generell kirurg

Bjørn Østby ble utdannet lege i 1980 ved Universitet i Oslo. Han hadde så tjeneste på forskjellige sykehus, og ble ferdig spesialist i generell kirurgi i 1989. Han har nå hovedfokus på operasjoner av lyskebrokk, åreknuter og hemmorhoider, og har etter hvert fått betydelig erfaring innen disse fagområder. Østby har utført ca. 4 000 brokkoperasjoner, ca. 7 000 åreknuteoperasjoner og ca. 2 000 hemmorhoideoperasjoner. I tillegg til denne operative virksomheten driver Østby også en utstrakt poliklinikk med småfjernelser i lokalanestesi, f. eks av føflekker, lipomer, atheromer, inngrodde negler osv. På poliklinikken gjør han også store mengder med gastroskopiundersøkelser og rektoskopier. Poliklinikken er underlagt avtale med Helse Sør-Øst, med offentlig refusjon. I forholdet til pasienten vektlegger Bjørn Østby en hyggelig og blid tone, med sterk vekt på informasjon og postoperativ oppfølging. Alle pasienter som blir operert i narkose blir oppringt av Østby et par dager etter selve operasjonen, for å få utfyllende kommentarer, oppfølging av eventuelle spørsmål etc.

Bjørn Østby
Trond Dyngeland

Generell kirurg

Oslo


Back to top