Skip to Content

Anita Dresmane

Gynekolog

Anita Dresmane er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer siden 2001. Hun gjør diagnostikk og behandling av ufrivillig barnløshet og infertilitet og høyrisiko- gravidetsomsorg. Hun har gode ultralydferdigheter for å sikre god gynekologisk behandling. Hun har vært medlem av Europeisk forening for prevensjon og reproduktiv helse siden 2001 og deltar regelmessig på seminarer og kongresser som fremmer kunnskap i kvinnehelse og kvinners forebyggende helsepleie. Som medlem av ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gyneacology) har hun deltatt på kurs for første og andre trimester UL-undersøkelse og fosterets ekkokardiografi i London. Hun har utviklet avanserte sonografiske teknikker for diagnostisering av medfødte misdannelser og føtal ekkokardiografi på ISUOG kurs i Paris, Frankrike. Hun har deltatt på RCOG (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists/Royal College of Gynaecologists) kurs for forvaltninge/ledelse/styring av infertile par og assistert befruktning, London, UK. Har deltatt på Salzburg Weill Cornell Seminar i obstetrikk&gynekologi og Kings College Hospital kurs for kolposkopi i London, UK. Deltok i forskning som undersøker årsaker til endret vaginal microflora. Hun har også en mastergrad i business og administrasjon. "Hver enkelt av oss ønsker full oppmerksomhet og høy service og kvalitet hos sin lege. Spesielt kvinner som kommer til gynekolog. Jeg legger vekt på at pasientene får tillit til meg og gleder meg til å se dem igjen."
Anita Dresmane

Anita Dresmane
Erik Færø

Gynekolog

Trondheim


Back to top