Skip to Content

Charlotte Björk Ingul

Kardiolog

Charlotte Björk Ingul er utdannet i Sverige og er spesialist i hjertesykdommer i tillegg til spesialist i anestesi- og intensivmedisin. Hun har tidligere arbeidet på St. Olavs Hospital og Sahlgrenska Universitetssykehuset i Göteborg. I 2006 disputerte hun innen hjerte- og karsykdom og ultralyd. Hun leder en forskningsgruppe som studerer livsstilssykdommer og intervensjon med fysisk aktivitet og kost og dens effekt på hjerte- og karsystemet. I møtet med pasienten vektlegger hun en god dialog og at pasienten føler seg trygg og blir møtt med respekt i forbindelse med konsultasjonen. Som forsker er hun opptatt av å være oppdatert innen fagfeltet, hvilket er en stor fordel for pasienten.
Charlotte Björk Ingul


Back to top