Skip to Content

Cord A. Manhenke

Kardiolog

Cord A. Manhenke er født i 1965 i Tyskland. Han tok medisinsk embetseksamen i 1993 ved Universitetet i Bonn, Tyskland og har jobbet som lege i Norge siden 1994. Cord er spesialist i indremedisin og kardiologi og har vært både avdelingsoverlege og seksjonsoverlege ved kardiologisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Cord tok sin doktorgrad innen hjertesviktutvikling etter gjennomgått hjerteinfarkt og har lang klinisk erfaring innen utredning og behandling av hjertesykdommer. Han jobber i fast stilling som klinisk kardiolog ved SUS. Hans hovedinteresse er diagnostisering og behandling av pasienter med hjertesvikt. Cord er fagansvarlig for hjertesviktpoliklinikken ved SUS. Som tidligere profesjonell håndballspiller har han et særinteresse for idrettskardiologi. Cord har i over 10 år hatt ansvar for opplæring av ultralydundersøkelser av hjertet ved SUS og har spesialkompetanse i flere ultralydteknikker for diagnostisering av hjertesykdommer.

Back to top