MR-undersøkelse

MR-undersøkelse: Hos oss får du MR-time på dagen. MR (magnetic resonance imaging) benytter et magnetfelt samt radiobølger for å lage bilder. Det er ingen radioaktiv stråling forbundet med en MR-undersøkelse.

Gjennomføring av MR-undersøkelse

Selve MR-undersøkelsen foregår ved at du legges i en rørformet magnet, med åpning i begge ender. Magneten har både lys og ventilasjon. Det er veldig viktig at du ligger i ro under opptak, slik at bildekvaliteten holdes optimal. MR-undersøkelsen er ikke smertefull, og du har anledning til å kontakte personalet under hele undersøkelsen. MR-maskinen lager mye støy under bildeopptak, på grunn av vekselvirkninger mellom magnetene. Det vil være tilgjengelig øreklokker med musikk eller ørepropper. 

MR-maskin og klaustrofobi

Dersom du har klaustrofobi anbefales det at du tar kontakt med din fastlege i forkant av MR-undersøkelsen for eventuelt å få utskrevet et beroligende medikament. Vi tilbyr deg også muligheten til å ha med pårørende inn under MR-undersøkelsen. 

Kontakt oss

Aleris Røntgen

MR-undersøkelse med kontrastvæske

I noen tilfeller er det behov for små mengder kontrastvæske, som settes gjennom en kanyle i armen. Dersom du skal ha kontrastvæske må du ha med deg en kreatinin-verdi som ikke er eldre enn 1 mnd gammel. Du kan ta blodprøven hos oss eller hos fastlegen din. Kontrastvæske bruker vi der det er behov for ekstra godt innsyn i enkelte organer. 

Ved kontrastinjeksjon må pasienten vente på avdelingen i ca 10 minutter etter MR-undersøkelsen.

Forberedelser til MR-undersøkelsen

Du kan ikke MR-undersøkes hvis du har pacemaker eller er gravid.

Du må ta kontakt med oss dersom:

  • Du noen gang har vært operert i hjernen, øynene, øret eller hjertet. 
  • Du har fått innoperert metall i kroppen. 

I disse tilfellene vil det bli vurdert om MR-undersøkelsen kan utføres.

MR-undersøkelse og metall

Alt “løst metall” som klokker, smykker, BH og lignende må fjernes før MR-undersøkelsen på grunn av det sterke magnetfeltet. Verdisaker kan låses inne i omkledningsrom.

MR-undersøkelse uten henvisning?

Man kan bestille time over telefon, mail eller ved personlig fremmøte. Uansett så må vi ha en henvisning fra lege for å kunne gjennomføre MR-undersøkelsen. Denne kan du få hos din fastlege, spesialist eller andre som har rett til å henvise til radiologiske undersøkelser. Alle henvisningsblanketter kan brukes - selv når man ikke er henvist til Aleris. 

Når vi mottar henvisningen, kan det være at vår radiolog endrer undersøkelsesmetode ut i fra hva som er best egnet i forhold til problemstilling på henvisningen.

Svar på MR-undersøkelse sendes til henvisende instans påfølgende arbeidsdag. 

Dersom du har noen spørsmål vedrørende MR-undersøkelsen, ber vi deg ta kontakt med oss i forkant.

Har du ikke henvisning til MR?

Bestill time hos lege ved Aleris - eller kontakt din fastlege. Medisinsk personell kan laste ned henvisningsblankett her

Aleris Røntgen har avdelinger rundt omkring i hele Norge. Klikk her for å finne en avdeling nær deg og utfyllende informasjon om de ulike avdelingenes tilbud, kontaktdetaljer og priser.


Røntgen
Ultralyd
CT

Til toppen av siden