Skip to Content

Aleris Kreftsenter

Ved Aleris Kreftsenter på Frogner i Oslo får du presis diagnostikk og innovativ behandling i trygge sykehusomgivelser. Spesialistene i Aleris er til enhver tid oppdatert på siste nytt i internasjonale fagmiljøer og samarbeider med utenlandsk spisskompetanse der det er nødvendig. Innen flere kreftformer kan vi tilby ny behandling før det er tilgjengelig ved offentlige sykehus.

Vi vurderer raskt alle henvendelser, enten du har mistanke om kreft eller har fått påvist kreft. Selve Kreftsenteret ligger på Aleris Frogner i Oslo, men vi tilbyr kreftutredning ved flere av våre sykehus og medisinske sentre rundt om i landet.

 

Kreftbehandling ved Aleris 

Høsten 2015 opprettet Aleris kreftsenter en egen infusjonsenhet. Vi har siden den gang behandlet flere hundre pasienter. Ved vår infusjonsenhet tilbyr vi behandling med lovende medisinske resultater, men som ennå ikke er godkjent for refusjon i det offentlige. Våre kreftleger tilstreber et utstrakt samarbeid med pasientenes fastlege og lokale sykehus.

I mange tilfeller kan vi tilby kreftbehandling som er godkjent av legemiddelmyndigheter i andre land (EMA og FDA), men som av ulike grunner ennå ikke er tatt i bruk i Norge. EMA (The European Medicines Agency) er et uavhengig europeisk kontrollorgan, ansvarlig for å evaluere, overvåke og godkjenne nye legemidler i EU. FDA står for «Food and Drug Administration» og er det amerikanske overvåkningsorganet for medisinske produkter.

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle vårt tilbud innen moderne kreftbehandling. Uansett din krefttype er du velkommen til oss for en vurdering av mulige behandlingsmuligheter!

Her kan du lese mer om kreftbehandling.

Persontilpasset kreftbehandling

Ved Aleris Kreftsenter i Oslo kan vi tilby gentesting av din kreftsvulst. Dette gjør at vi kan tilpasse kreftbehandlingen mer nøyaktig for at du skal få så god effekt av behandlingen som mulig. Her kan du lese mer om gentesting av kreft.

Ved behov for kirurgisk behandling av prostatakreft har vi et samarbeid med Martini-klinikken i Tyskland.

 

Ønsker du å komme i kontakt med Aleris Kreftsenter?

Ring oss på 22 54 11 78 eller fyll ut dine opplysninger nedenfor så tar vi kontakt.

Jeg ønsker å komme i kontakt med kreftsenteret

 

 

Kreftutredning hos Aleris

Vi tilbyr utredningsforløp for de fleste kreftformer og har spisskompetanse innen blant annet brystkreft, prostatakreft, blærekreft, nyrekreft, hudkreft og mage- og tarmkreft.  

Selve Kreftsenteret ligger i Oslo, men vi tilbyr kreftutredning ved flere av våre sykehus og medisinske sentre rundt om i landet. Ring 22 54 11 78 for å finne ut hvilke muligheter du har ved din nærmeste avdeling.


Ny og innovativ utredning av prostatakreft 

Vi er stolte over å være de første i Skandinavia som tar i bruk ny og lovende metode for utredning av prostatakreft. I tilknytning til vårt sykehus på Frogner i Oslo har vi et eget urologisk senter. 

 

Transperineal prostatabiopsi

Urologene på Frogner er blant de første i Norge til å ta i bruk transperineale biopsier. Dette er en ny metode for veiledet prostatabiopsi som gir langt høyere presisjon og betydelig mindre infeksjonsfare enn med tradisjonelle blindbiopsier eller transrektale biopsier. Les mer om transperineal prostatabiopsi her.

 

Tverrfaglig team innen kreftutredning og kreftbehandling

Ved Aleris samarbeider en rekke spesialister på tvers av medisinske disipliner for å sikre deg den beste utredningen og behandlingen. Vårt team består blant annet av: 

  • Onkolog - spesialist i kreftmedisin
  • Hematolog - behandling av Myelomatose (benmargskreft)
  • Indremedisiner - spesialist på sykdommer i indre organer
  • Urolog - kirurgisk spesialist på urinveier
  • Gastrokirurg - kirurgisk spesialist på mage-tarm
  • Gastroenterolog - medisinsk spesialist på mage-tarm
  • Dermatolog - hudspesialist
  • Gynekolog - kirurgisk spesialist på kvinnesykdommer
  • ØNH-lege- kirurgisk spesialist på øre-nese-hals
  • Allmennlege

Kontakt Aleris Kreftsenter

Ønsker du å komme i kontakt med Kreftsenteret? Fyll ut kontaktskjema på siden eller ring oss på tlf: 22 54 11 78

 

Moderne kreftbehandling

I mange tilfeller kan vi tilby behandling som er godkjent i andre land, men som ennå ikke er tatt i bruk i Norge.

Les mer her

Er du bekymret og selv mistenker kreft?

Vi tilbyr komplette utredningsforløp for de fleste kreftformer, helt uten ventetid.

Les mer

Aleris Kreftsenter i media

Les artikler og/eller reportasjer hvor Aleris Kreftsenter og våre pasienter er omtalt.

Les mer

Fyll ut skjemaet så tar Kreftsenteret kontakt.

Back to top