Skip to Content

Aleris Kreftsenter

Aleris Kreftsenter på Frogner i Oslo er Norges ledende private kreftsenter. Vi tilbyr kreftdiagnostikk og innovativ behandling, ofte lenge før det er tilgjengelig i det offentlige. Spesialistene i Aleris er til enhver tid oppdatert på siste nytt i internasjonale fagmiljøer og samarbeider med utenlandsk spisskompetanse der det er nødvendig.Det nyeste innen diagnostikk og behandling

Aleris Kreftsenter vurderer raskt alle henvendelser fra personer som enten har mistanke om kreft eller har fått påvist kreft. Selve Kreftsenteret ligger på Aleris Sykehus Frogner i Oslo, men vi tilbyr kreftutredning ved flere av våre sykehus og røntgenavdelinger rundt om i landet.

Du kan kontakte oss for mer informasjon på dette telefonummeret: 22 54 11 88

 

Kreftutredning

Vi tilbyr utredningsforløp for de fleste former for kreft og med spisskompetanse innen bryst, prostata, blære/nyre, hud, mage/tarm. Vi har en moderne bildediagnostikk med mulighet for PET/CT, CT, MR og mammografi, samt ultralyd eller MR-veiledet biopsitaking.

Vi har også mulighet til å ta vevsprøver for gentesting med tanke på persontilpasset kreftbehandling. Les mer om det her.


Ny og innovativ prostatadiagnostikk

I Aleris er vi opptatt av å være innovative. Vi er stolte over å være de første i Skandinavia som tar i bruk en ny, lovende metode for diagnostisering av prostatakreft. 

Prostata Spesifikt Membran Antigen (PSMA) er siste generasjon sporstoff (tracer) til bruk i PET/CT for prostatakreftdiagnostikk, og vi kan nå tilby denne ved Aleris. Mange europeiske sykehus har allerede tatt den i bruk. Metoden har vist svært lovende resultater når det kommer til påvisning av metastaser. Når kreftcellene tar opp sporstoffet avgis en svak stråling som man kan se under en PET/CT-undersøkelse. Slik kan man avbilde og beskrive utbredelsen av kreftsykdommen.

 

Tverrfaglig team innen kreftutredning og kreftbehandling

Ved Aleris samarbeider en rekke spesialister på tvers av medisinske disipliner for å sikre deg den beste utredningen og behandlingen. Vårt team består blant annet av: 

  • Onkolog - spesialist i kreftmedisin
  • Urolog - kirurgisk spesialist på urinveier
  • Radiolog - spesialist i røntgendiagnostikk
  • Nukleærmedisiner - spesialist i isotopundersøkelser, f.eks PET-CT
  • Gastrokirurg - kirurgisk spesialist på mage-tarm
  • Gastroenterolog - medisinsk spesialist på mage-tarm
  • Dermatolog - hudspesialist
  • Gynekolog - kirurgisk spesialist på kvinnesykdommer
  • ØNH-lege- kirurgisk spesialist på øre-nese-hals
  • Allmennlege


Kreftbehandling

Ved behov for kirurgisk behandling av prostatakreft har vi et samarbeid med Martini-klinikken i Tyskland.

Høsten 2015 opprettet Aleris kreftsenter en egen infusjonsenhet. Vi har siden den gang behandlet flere hundre pasienter. Ved vår infusjonsenhet tilbyr vi behandling med lovende medisinske resultater, men som ennå ikke er godkjent for refusjon i det offentlige. Våre kreftleger tilstreber et utstrakt samarbeid med pasientenes fastlege og lokale sykehus.

Les mer om kreftbehandling
Les mer om immunterapi

 


Marius Normann

Onkolog

Oslo

Jan Oldenburg

Onkolog

Oslo

Anne-Bente Larsen

Allmennlege

Oslo

Asad Ali

Gastroenterolog

Oslo

Beata Gajdzik

Radiolog

Oslo


Prisliste Aleris Kreftsenter

Prisliste Aleris Kreftsenter

Vi utreder de fleste kreftformer og kan ved mange tilfeller også tilby behandling.

Se priser >

Pakkeforløp for kreft

Kreftutredning ved Aleris

Aleris tilbyr komplette utredningsforløp for de fleste kreftformer i tråd med pakkeforløpene ved de offentlige sykehusene. Vi har kort eller ingen ventetid.

Les mer >

Om Aleris Kreftsenter

Om Aleris Kreftsenter

Aleris Kreftsenter på Frogner i Oslo er Norges ledende private kreftsenter. Vi tilbyr kreftdiagnostikk og innovativ behandling, ofte lenge før det er tilgjengelig i det offentlige.

Les mer om Aleris Kreftsenter >


Back to top