Brystkreft

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. De fleste som er redde for at de har brystkreft, har ikke sykdommen. Derfor er det så viktig å få en rask avklaring. Vi tilbyr brystdiagnostikk med kort ventetid.

Kul i brystet?

Klinisk undersøkelse av brystene
Denne undersøkelsen gjøres på kvinner hvor det er mistanke om sykdom i brystene, for eksempel på grunn av kul i brystet, inndragning av brystvorten, hudforandringer eller væsking fra brystet. Det settes av tid til mammografi, ultralyd av brystene og evt. vevsprøve. Ved behov for behandling, sørger vi for at pasienten blir henvist direkte til rett instans. Vi tilbyr trippeldiagnostikk ved vår avdeling i Oslo (Frogner), Tromsø, Lillesand og Trondheim. Du trenger ikke henvisning.

 Aleris Røntgen Trondheim har offentlig avtale på klinisk mammografi. 

Les mer om trippeldiagnostikk

De fleste opplever ingen symptomer, og funn blir gjort på bakgrunn av mammografiscreening. Ved klinisk mistanke om brystkreft, enten fordi man har kjent en kul i brystet eller opplever andre symptomer, bør man undersøkes av lege. Gullstandarden for denne utredningen er trippeldiagnostikk, det vil si klinisk undersøkelse, bildediagnostikk, og vevsprøve. Aleris tilbyr hele kjeden med utredning uten ventetid. 

Ved funn av kreft, vil behandlingen være avhengig av sykdomsutbredelsen. Aleris kan utrede pasientene fullstendig, og deretter henvise til riktig behandlingsinstitusjon. På denne måten spares tid, og man kommer til behandling raskere. Ofte innebærer behandling en kombinasjon av kirurgi, cellegift og strålebehandling.

Vanlige symptomer på brystkreft

• Kul i brystet

• Kul i armhule

• Sår på huden over brystet

• Unormal eller endret brystvorte

• Sekresjon fra brystvorten

Utredning av brystkreft

• Klinisk undersøkelse

• Bildediagnostikk med ultralyd og mammografi

• Vevsprøve

• Eventuelt supplerende CT og MR 

Ønsker du en kontroll?

Kontrollundersøkelse av brystene
Denne undersøkelsen gjøres på kvinner hvor det ikke er mistanke om sykdom i brystene, men hvor kvinnen har annen indikasjon på å gjøre en kontroll. Eksempel på slik undersøkelse vil være kontroll etter tidligere behandling for brystkreft, eller kvinner med familiær belastning for brystkreft.

Bestill time eller informasjon

Til toppen av siden