Gastric sleeve

Ved en gastric sleeve fjernes 85 % av magesekken ved hjelp av kikkhullskirurgi. Dette gjør at man må spise lite av gangen og blir fort mett.

Ved en gastric sleeve fjernes 85 % av magesekken ved hjelp av kikkhullskirurgi slik at den resterende magesekken får form som et rør eller et erme – derav navnet ”sleeve”. Delen av magen som fjernes, tas ut av bukhulen. Den tynne erme-formede magen som er igjen stiftes sammen med avanserte kirurgiske instrumenter. En forminsket magesekk gjør at pasienten får en tidlig og relativt vedvarende metthetsfølelse.

Gastric sleeveoperasjonen virker fordi:

1. Den begrenser matinntaket, rett og slett fordi det ikke er plass til mer enn små mengder mat av gangen i den forminskede magesekken. Inntak av for store mengder mat for fort vil medføre ubehag og i verste fall brekninger og oppkast.

2. Når magesekken fylles skapes det trykk som gir metthetsfølelse. Siden magesekken etter en sleeve-operasjon er veldig liten, vil metthetsfølelsen kommer raskere.

3. Operasjonen gir en hormonell effekt, noe som gjør at sultfølelsen minsker. De opererte vil derfor ikke kjenne seg like sultne som de gjorde før, og spiser dermed mindre.

Det kan være aktuelt å gjøre gastric sleeve på pasienter med lavere BMI der man ønsker et mindre drastisk inngrep, eller hos personer som har hatt tilstander eller utført inngrep i buken som gjør at en gastric bypass operasjon ikke er tilrådelig. Operasjonen er noe enklere å utføre enn gastric bypass. Ved BMI over 40 er metoden vanligvis ikke god nok, for denne pasientgruppen vil ofte gastric bypassoperasjon være en bedre metode for et varig resultat.

Gastric sleeve er en relativt ny metode, og på Aleris har vi operert pasienter med gastric sleeve siden 2010. Ved denne slankeoperasjonen kan man tape ca. 50-80 % av overvekten (Vekt over BMI 25) i løpet av 1 år. Metoden er ikke reversibel, men regnes som mer skånsom enn gastric bypass. Det er fordi man ikke kobler om tarmene og pasienten vil derfor ha en normal tarmfunksjon for opptak av næringsstoffer. Derfor bruker de sleeveopererte mindre kosttilskudd og mange tar kun vitamin B12 og en multivitamin daglig. Etter en slankeoperasjon spiser de som er operert med gastric sleeve og gastric bypass etter de samme kostrådene, men de sleeveopererte er ikke like følsomme for fett og sukker.

De fleste pasienter får et godt resultat etter 1-2 år, men resultatene er noe mer usikre på lang sikt (over 5 år). Magevolumet vil på sikt kunne øke noe og det er sannsynlig at man kan gå noe opp i vekt igjen. Derfor er oppfølging og endret livsstil viktig for et varig resultat. Studier har vist at gastric sleeve operasjon bidrar til økt livskvalitet. Hos de fleste vil i tillegg problemer med fedmerelaterte følgesykdommer reduseres eller forsvinne 1-2 år etter operasjon.

Les mer om gastric sleeve hos Aleris her

Til toppen av siden