MR (magnetic resonans imaging)

MR benytter et magnetfelt samt radiobølger for å lage bilder. Det er ikke noe radioaktiv stråling forbundet med MR.

Maskinen lager mye støy under bildeopptak, på grunn av vekselvirkninger mellom magnetene. Det vil være tilgjengelig øreklokker med musikk eller ørepropper. 

Gjennomføring av undersøkelsen

Selve undersøkelsen foregår ved at du legges i en rørformet magnet, med åpning i begge ender. Magneten har både lys og ventilasjon. Det er ekstremt viktig at du ligger i ro under opptak, slik at bildekvaliteten holdes optimal. Undersøkelsen er ikke smertefull, og du har anledning til å kontakte personalet under hele undersøkelsen. 

Dersom du har klaustrofobi anbefales det at du tar kontakt med din fastlege i forkant av undersøkelsen for eventuelt å få utskrevet et beroligende medikament. Det er også anledning for å ha med pårørende inn. 

I noen tilfeller er det behov for små mengder kontrast, som settes gjennom en kanyle i armen. Dersom du skal ha kontrast må du ha med deg en kreatinin-verdi som ikke eldre enn 1 mnd gammel. Du kan ta en blodprøve hos oss for 150 kroner eller hos fastlegen din. Kontrastveske bruker vi der det er behov for ekstra godt innsyn i enkelte organer. 

Ved kontrast injeksjon, må pasienten vente på avdelingen i ca 10 minutter etter undersøkelsen.

Forhåndsregler og forberedelser

Du kan ikke undersøkes hvis du har pacemaker eller er gravid.

Du må ta kontakt med oss dersom:

  • Du noen gang har vært operert i hjernen, øynene, øret eller hjertet. 
  • Du har fått innoperert metall i kroppen. 

I disse tilfellene vil det bli vurdert om undersøkelsen kan utføres.

Alt “løst metall” som klokker, smykker, BH og lignende skal fjernes på grunn av det sterke magnetfeltet. Verdisaker kan låses inne i omkledningsrom.

Hvordan få time?

Man kan bestille time over telefon, mail eller ved personlig fremmøte. Vi må ha en henvisning for å kunne gjennomføre undersøkelsen. Denne kan du få hos din fastlege, spesialist eller andre som har rett til å henvise til radiologiske undersøkelser. Alle henvisningsblanketter kan brukes - selv når man ikke er henvist til Aleris. 

Når vi mottar henvisningen, kan det være at vår radiolog endrer undersøkelsesmetode ut i fra hva som er best egnet i forhold til problemstilling på henvisningen. Svar på undersøkelsen sendes til henvisende instans, og vilsendes fra oss innen 5 arbeidsdager etter undersøkelsen.

Dersom du har noen spørsmål vedrørende undersøkelsen, ber vi deg ta kontakt med oss i forkant.

Har du ikke henvisning til røntgen?

Bestill time hos lege ved Aleris - eller kontakt din fastlege.

Medisinsk personell kan laste ned henvisningsblankett her

Kontakt oss

Til toppen av siden