PET/CT – offentlig avtale

PET/CT (positron-emisjonstomografi/computertomografi) er den fremste og mest avanserte bildediagnostiske undersøkelsesmetoden som finnes i dag, og et godt dokumentert og svært nyttig verktøy i bildediagnostikk innen kreft. Hos Aleris har vi offentlig avtale på PET/C.

De aktuelle sykdomsområdene som kan ha nytte av PET/CT er:

Se komplett liste over aktuelle sykdomsområder.

Ny, innovativ prostatadiagnostikk tilgjengelig ved Aleris

I Aleris er vi opptatt av å være innovative. Vi er stolte over å være de første i Skandinavia som tar i bruk en ny, lovende metode for diagnostisering av prostatakreft. 

Prostata Spesifikt Membran Antigen (PSMA) er siste generasjon sporstoff (tracer) til bruk i PET/CT for prostatakreftdiagnostikk, og vi kan nå tilby denne ved Aleris. Metoden har vist svært lovende resultater når det kommer til påvisning av metastaser. Når kreftcellene tar opp sporstoffet avgis en svak stråling som man kan se under en PET/CT-undersøkelse. Slik kan man avbilde og beskrive utbredelsen av kreftsykdommen.

Hva er PET/CT?

PET/CT er kombinasjon av to billeddiagnostiske modaliteter (Positronemisjonstomografi og Computertomografi) i en maskin. PET/CT er en av de fremste og mest avanserte billeddiagnostiske undersøkelsesmetoder som finnes i dag, og er et godt dokumentert og svært nyttig verktøy. Teknologien er svært kostbar både å anskaffe og drifte, og de fleste eksisterende skannerne er kjøpt inn gjennom offentlig-private spleiselag. PET/CT-teknologien brukes i dag først og fremst innen kreftutredning, men har også vist lovende resultater innen blant annet Alzheimer og betennelsestilstander.

En rapport utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten konkluderte i desember 2009 at Norge vil ha et økt behov for PET/CT-kapasitet i fremtiden. Aleris Helse har tatt hele kostnaden ved investeringen i vårt PET/CT-senter, og håper dette vil bidra til at Norge får bedre tilgang på kostbar kapasitet på et viktig helseområde og til at kreftbehandlingen i Norge får et løft.

Aleris Helse ønsker at vår PET/CT-kapasitet skal bidra til at pasienter og leger i Norge får bedre tilgang på et viktig diagnostisk verktøy. At Norge skal kunne bygge opp en større PET/CT-kapasitet avhenger av samarbeid, og av at leger er klar over alle steder som har med PET/CT-kapasitet og hvor de kan henvise pasienter. PET/CT Skanneren er fysisk lokalisert i Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo. 

Aftenposten omtaler PET/CT som fremtidens diagnostikk

Hvordan henvises til PET/CT ved Aleris:

Din lege må sende en henvisning til oss, som våre radiologer må vurdere før du kan settes opp til en PET/CT-undersøkelse.

Er du lege og ønsker å henvise en pasient til oss?  Trykk her for henvisningsblankett

Til toppen av siden