PET/CT – offentlig avtale

PET/CT (positron-emisjonstomografi/computertomografi) er den fremste og mest avanserte bildediagnostiske undersøkelsesmetoden som finnes i dag, og et godt dokumentert og svært nyttig verktøy i bildediagnostikk innen kreft. Det er flere sykdomsområder som kan ha nytte av PET/CT.

Den avanserte kreftundersøkelsen PET/CT er tilgjengelig hos oss på offentlig avtale.

De aktuelle sykdomsområdene som har nytte av PET/CT er:

  • Demensutredning
  • Inflammasjon

Se komplett liste over aktuelle sykdomsområder.


Hva er PET/CT?

PET/CT er den fremste og mest avanserte bildediagnostiske undersøkelsesmetoden som finnes i dag, og er et godt dokumentert og svært nyttig verktøy innenfor kreftområdet. Teknologien er svært kostbar både å anskaffe og drifte, og alle de eksisterende skannerne er kjøpt inn gjennom offentlig-private spleiselag.  PET/CT-teknologien brukes i dag først og fremst innen kreftutredning, men har også vist lovende resultater innen blant annet Alzheimer.

En rapport utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten konkluderte i desember 2009 at Norge vil ha et økt behov for PET/CT-kapasitet i fremtiden. Aleris Helse har tatt hele kostnaden ved investeringen i vårt PET/CT-senter, og håper dette vil bidra til at Norge får bedre tilgang på kostbar kapasitet på et viktig helseområde og til at kreftbehandlingen i Norge får et løft.

Aleris Helse ønsker at vår PET/CT-kapasitet skal bidra til at pasienter og leger i Norge får bedre tilgang på et viktig diagnostisk verktøy. At Norge skal kunne bygge opp en større PET/CT-kapasitet avhenger av samarbeid, og av at leger er klar over alle steder som har med PET/CT-kapasitet og hvor de kan henvise pasienter.

Aftenposten omtaler PET/CT som fremtidens diagnostikk

Hvordan henvises til PET/CT ved Aleris:

Din lege må sende en henvisning til oss, som våre radiologer må vurdere før du kan settes opp til en PET/CT-undersøkelse.

Er du lege og ønsker å henvise en pasient til oss?  Trykk her for henvisningsblankett

Til toppen av siden