Permanente tåreplugger

I forundersøkelsen vil øyelegen kartlegge årsakene til dine øyeplager da permanente tåreplugger ikke nødvendigvis er førstevalg ved behandling av tørre øyne. Vi utreder og undersøker med tanke på bakenforliggende årsak. Vi vil bidra med behandling, gode råd og anbefalinger for å redusere problemet

Øyelegen vil undersøke/vurdere i forundersøkelsen:

  • Reduksjon av tåreproduksjonen (dette vurderes med Schirmer-test).
  • Vurdere grad av tørrhet ved fluoresceinfarging av kornea. 
  • Pasientens har plager med tørre øyne og ønsker denne behandlingen.
  • Det er forsøkt med konservativ behandling i form av kunstig tårevæske uten tilfredstillende effekt eller at svært hyppig drypping blir plagsomt for pasienten i hverdagen.
  • Andre faktorer som kan gi tørre øyne (blant annet tørr inneluft, kontaktlinser, bakenforliggende sykdom eller medikamenter som for eksempel antidepressiva og betablokkere) må om mulig elimineres før vurdering av innsettelse av permanente tåreplugger.  

 

Innsettelse av tåreplugger:

Denne behandlingen tar sikte på at tårevæsken skal holdes på øyet slik at øyet holdes fuktig av egen væske. Pluggene settes inn i tårekanalen for å blokkere drenasjen fra øyet.

Dette er en smertefri prosedyre.

 

Etterkontroll etter operasjon:

Vi anbefaler kontroll etter 6 uker for å vurdere effekt, undersøke om pluggene sitter på plass og evt. bivirkninger/komplikasjoner. Vi vil også legge mye vekt for å vurdere kundens tilfredsstillelse etter innsettelse av tårepluggene. 

Til toppen av siden