Hofteartroskopi | Hofteoperasjon med kikkhullskirurgi

Ved Aleris har vi erfarne hoftekirurger som utfører både artroskopisk kirurgi og proteseoperasjoner. Vi har kort ventetid for utredning og operasjon.


Hvem er egnet for en hofteartroskopi?

Innklemming i hoften kan være årsak til smerte og gi utvikling av leddskader og senere artrose i hofteleddet. Dersom diagnosen er stilt, kan det være indikasjon for artroskopisk inngrep i hofte. Inngrepet er ofte egnet for yngre pasienter. Pasienter med langt fremskreden artrose i hofteledd er ikke egnet for denne type kirurgi, men kan være aktuelle for en proteseoperasjon.

Diagnostisering hofte

Før beslutning om operasjon tas, blir du henvist til å ta et røntgen eller MR-bilde, og bildene og resultatet av denne undersøkelsen tar du med deg til konsultasjon hos en spesialist i ortopedisk kirurgi. Du blir undersøkt av kirurgen for å se om det er hensiktsmessig med en operasjon. Du vil da få grundig informasjon om behandlingsforløpet, mulige bivirkninger og komplikasjoner.

Operasjon

Inngrepet utføres med kikkhullskirurgi, og ved hjelp av en motorisert shaver blir deler av lårhalsen jevnet til, slik at innklemmingsproblematikken opphører. Leddleppen blir sydd fast med tråder til et benanker/skrue som implanteres i hofteskålen. Inngrepet utføres i narkose.

Resultat etter hofteoperasjon

Resultatet av operasjonen er individuell og avhengig av skade og operasjonstype. Ved operasjon for innklemming kan du forvente at inneklemmingssmertene forsvinner. Hvis det er begynnende slitasjeforandringer i brusken, vil resultatet som regel bli litt dårligere. Hvis det ikke er slitasje, men bare mindre leddleppeskade eller bruskskade, blir resultatet ofte meget bra.  Det er viktig å være klar over at resultatet av inngrepet ikke er endelig før tidligst tre måneder etter operasjonen.

Opptrening etter hofteoperasjon

På operasjonsdagen får du med deg henvisning til fysioterapi, og denne opptreningen kan du starte med 2-3 uker etter operasjonen.

De første dagene er det klokt å ligge med benet opp og bevege i ankelleddet for å stimulere blodsirkulasjonen. Du kan dusje 2 dager etter operasjonen. Krykker må du ha med deg på sykehuset på operasjonsdagen. Du skal bruke krykker de første 6 ukene etter operasjonen, du kan belaste med inntil 30 kg. Du kan slutte med krykker etter 4 uker hvis gangmønsteret er normalisert og du ikke har smerter. Du skal ikke sitte i en stol eller med hoften bøyd til 90 grader i mer enn 30 minutter de første ukene, for å unngå trykk i fronten av hoften.

Du skal unngå aktivt å løfte eller bøye og rotere hofte (lår) i 2 – 3 uker.

Du kan kjøre bil når du kan reagere normalt i enhver situasjon.

Sykemelding etter hofteoperasjon

Du vil få sykemelding før du reiser, vanligvis for de første 2 ukene.  Sykemeldingsperioden kan variere, avhengig av fysisk belastning relatert til arbeidet. Behov for utvidet sykmeldingsperiode kan du ta opp med fastlegen din.

Kontroll

Kontroller avtales av kirurgisk poliklinikk, som vil ringe deg opp og gjøre avtale om etterkontroll hos kirurgen som opererte deg.

Mulige komplikasjoner og langtidsvirkninger etter hofteoperasjon


Hevelse

Det oppstår alltid hevelse i varierende grad etter inngrepet. Hevelsen kan vedvare opptil 6-12 uker.

Misfarging

Det er vanlig at de behandlede og omkringliggende områdene kan bli misfarget som ved et stort blåmerke. Misfargingen minsker i løpet av en måned.

Smerter

Du må regne med at smertene kan vedvare i 2-3 uker etter operasjonen. Det avtar i dagene etter operasjonen.

Nedsatt følelse

Under inngrepet påvirkes de små følelsesnervene, det er derfor ikke uvanlig å ha områder med nedsatt følelse etter dette inngrepet. Dette vil normalt avta i løpet av 3-6 måneder, men hos enkelte kan det være permanent.

Til toppen av siden