Ballongdilatasjon øretrompeten

Har du vedvarende problemer med å utligne trykk i mellomøret? Vanlige plager i forbindelse med dette er endret hørsel, dotter i ørene og trykkfornemmelse. Da kan en ballongdilatasjon av øretrompeten være noe for deg.


Hvem er egnet

Inngrepet passer for voksne personer som har vedvarende problemer med å utligne trykk i mellomøret. Dette kan gi seg utslag som endret hørsel, "dotter" i ørene og trykkfornemmelse. I tillegg kan man også ha plager som akutt eller kronisk mellomørebetennelse (gjerne med sekresjon) og tynn trommehinne. Andre egnede pasienter er øreopererte flere ganger, uten det forventede resultat.  En av årsakene til dette kan være at øretrompeten (Eustakisk rør) som går fra mellomøret til nesesvelget er trang.

Forberedelser til operasjon


Operasjon

Inngrepet utføres i narkose og etterlater seg ikke operasjonssår, såkalt Mini-invasiv kirurgi.

Holdbarheten av resultatet

Hensikten med inngrepet er å fjerne årsaken til problemet med å utligne trykket i mellomøret, og forhindre gjentatte tilbakefall og reoperasjoner på mellomøre og trommehinne.

Forundersøkelse

Før beslutningen tas, kommer du til konsultasjon hos en spesialist i ØNH kirurgi. Du blir undersøkt av kirurgen og får grundig informasjon om behandlingsforløpet. Det informeres om mulige bivirkninger og komplikasjoner.

Faste

Du skal være fastende 6 timer før møtetidspunktet til operasjon.
Pastiller, tyggegummi, røyke eller snuse er heller ikke tillatt i 6 timer før oppmøte. Du kan imidlertid drikke «tynne» væsker som vann, saft, te og kaffe (uten melk eller fløte) inntil 2 timer før møtetidspunkt.

Medisin

På grunn av økt blødningsfare i forbindelse med operasjon er det enkelte medikamenter du skal være oppmerksom på. Disse inkluderer blant annet T. Albyl E, T. Marevan og andre blodfortynnende medikamenter, medisiner som inneholder acetylsalisylsyre og betennelsesdempende medikamenter. F.eks. T. Ibux, T. Napren og T. Voltaren. Avtal med operatør eller ta kontakt med sykehuset hvis du er i tvil.

Bruker du medisiner mot høyt blodtrykk, angina, hjerterytmeforstyrrelse eller epilepsi skal du ta disse medisinene med et glass vann på operasjonsdagen.

Bruker du medisiner mot diabetes, ta kontakt med ØNH poliklinikk 22 54 10 60.

Hygiene før operasjonen

For å redusere infeksjonsfaren i forbindelse med operasjonen skal du dusje og vaske håret både kvelden i forveien og på morgenen operasjonsdagen. Du skal ikke smøre deg med hudlotion etter å ha dusjet.

Hud, negler, og smykker

Du skal ikke bruke, parfyme eller sminke operasjonsdagen. Møt uten smykker og piercing (selv om det kan være vanskelig å ta ut), det kan være til fare for deg under operasjonen. Neglene skal være korte, rene og uten neglelakk. 

Dietter og allergier

Har du spesielle krav til kosten i form av dietter eller allergier ber vi deg vennligst kontakte Aleris før operasjonen.   

Transport

Du må avtale henting med en pårørende eller venn. Du kan altså ikke kjøre hjem selv eller ta offentlig transport alene hjem etter operasjonen. Sykehuset kan være behjelpelig med å bestille taxi gjennom pasientreiser ved behov. Forsikrings pasienter avtaler transport med forsikringsselskapet.

Tilsyn

Du skal ikke være alene det første døgnet etter utskrivelsen, så det er viktig at du gjør en avtale med en voksen person som kan være sammen med deg i denne tiden (må kunne tilkalle hjelp ved behov). 

 

Selve operasjonsdagen


Ankomst

Ved ankomst henvender du deg i resepsjonen. Du blir hentet av sykepleier som hjelper deg med forberedelsene til operasjonen. Anestesilegen informerer deg om bedøvelsen og kirurgen svarer på eventuelle spørsmål.

Operasjonen

Operasjonen varer ca 45 minutter i narkose. Når du er i narkose, vil operatør sette lokalbedøvelse i nesen, for å gi plass til innsettelse av ballongen. Deretter fører operatør en slange med kamera inn i nesen, til øretrompeten blir synlig bak i nesesvelget. Så føres et kateter med ballong i spissen inn i åpningen av øretrompeten. Ballongen blåses opp til et høyt trykk i ca 2 minutter, for så å bli fjernet igjen.

Når operasjonen er avsluttet blir du kjørt tilbake på oppvåknings-avdelingen. Du observeres av sykepleier inntil du er tilstrekkelig våken og velbefinnende. Kirurgen vil se til deg og informere om det er spesielle forholdsregler du må ta etter operasjonen.

Utskrivelse

Operasjonen utføres dagkirurgisk, det vil si at du normalt blir utskrevet fra sykehuset 2-3 timer etter at operasjonen er ferdig. Du får med deg informasjonsskriv med aktuelle telefonnumre til Aleris og kirurgen som opererte deg, slik at du enkelt kan komme i kontakt med oss hvis du ønsker det.

Hjemreise

Forsikringspasienter må selv avtale med forsikringsselskapet med hensyn til transport.

Du skal ikke være alene 1 døgn etter inngrepet, der skal være en person som kan tilkalle hjelp ved behov.

 

Etter utskrivelsen

Kontakt etter utskrivelse

Du vil bli oppringt av helsepersonell dagen etter operasjonen for å høre om alt står bra til. Du kan da stille eventuelle spørsmål du måtte ha.

Smerter

Det er lite smerter forbundet med dette inngrepet. Ubehag kan i tilfelle behandles med reseptfrie medikamenter som Paracetamol eller Ibux, som du kan kjøpe selv på apoteket.

Annet

De første to dager etter inngrepet må du ikke pusse nesen. Etter 3-4 dager skal du begynne å holde for nesen og blåse, for å utligne trykk til mellomøret (Valsalvas manøver). Dette kan du gjøre 4-5 ganger pr dag i en uke.

Aktivitet og hvile

Det er ingen restriksjoner, du kan ha et normalt aktivitetsnivå.

Sykemelding

Det er ikke vanlig med sykemelding, du kan gå på arbeid dagen etter inngrepet.

Annet

Du vil få med deg operasjonsbeskrivelse, henvisende lege vil få epikrise. Du vil også få med deg telefon nummer til operatør og sengeposten ved Aleris.

Kontroll

Du vil bli innkalt til kontroll med eventuell hørselstest 4-6 måneder etter inngrepet.

 

Mulige komplikasjoner og langtidsvirkninger

Hevelse

Normalt at det føles lett hovent i nesen de første dagene, og noen kan ha lettere slimhinneblødninger fra nesen.

Infeksjon

Infeksjon etter inngrepet er sjeldent.  Du skal imidlertid være oppmerksom på symptomer på mellomørebetennelse, som noen ganger kan oppstå etter operasjonen. Hvis du i dagene etter operasjonen får smerter eller feber over 38 grader, skal du kontakte oss.

Blodproppdannelse

I forbindelse med alle typer operasjoner er det risiko for komplikasjoner, selv om det er meget sjelden etter denne type inngrep. Det kan oppstå blodproppdannelse i de dype venene i bena. Dette kan forebygges ved at du er i aktivitet rett etter inngrepet. Symptomer på blodpropp er økende hevelse i tykklegg og lår, samt smerter. Du må da raskt ta kontakt med lege.

 

Hvem er egnet

Inngrepet passer for voksne personer som har vedvarende problemer med å utligne trykk i mellomøret. Dette kan gi seg utslag som endret hørsel, "dotter" i ørene og trykkfornemmelse. I tillegg kan man også ha plager som akutt eller kronisk mellomørebetennelse (gjerne med sekresjon) og tynn trommehinne. Andre egnede pasienter er øreopererte flere ganger, uten det forventede resultat.  En av årsakene til dette kan være at øretrompeten (Eustakisk rør) som går fra mellomøret til nesesvelget er trang.

 

Forberedelser til operasjon

Operasjon

Inngrepet utføres i narkose og etterlater seg ikke operasjonssår, såkalt Mini-invasiv kirurgi.

 

Holdbarheten av resultatet

Hensikten med inngrepet er å fjerne årsaken til problemet med å utligne trykket i mellomøret, og forhindre gjentatte tilbakefall og reoperasjoner på mellomøre og trommehinne.

 

Forundersøkelse
Før beslutningen tas, kommer du til konsultasjon hos en spesialist i ØNH kirurgi. Du blir undersøkt av kirurgen og får grundig informasjon om behandlingsforløpet. Det informeres om mulige bivirkninger og komplikasjoner.

 

Faste
Du skal være fastende 6 timer før møtetidspunktet til operasjon.
Pastiller, tyggegummi, røyke eller snuse er heller ikke tillatt i 6 timer før oppmøte. Du kan imidlertid drikke «tynne» væsker som vann, saft, te og kaffe (uten melk eller fløte) inntil 2 timer før møtetidspunkt.

 

Medisin
På grunn av økt blødningsfare i forbindelse med operasjon, er det enkelte medikamenter du skal være oppmerksom på. Disse inkluderer blant annet T. Albyl E, T. Marevan og andre blodfortynnende medikamenter, medisiner som inneholder acetylsalisylsyre og betennelsesdempende medikamenter. F.eks. T. Ibux, T. Napren og T. Voltaren. Avtal med operatør eller ta kontakt med sykehuset hvis du er i tvil.

 

Bruker du medisiner mot høyt blodtrykk, angina, hjerterytmeforstyrrelse eller epilepsi skal du ta disse medisinene med et glass vann på operasjonsdagen.

 

Bruker du medisiner mot sukkersyke, ta kontakt med ØNH poliklinikk              22 54 10 60.

Hygiene før operasjonen
For å redusere infeksjonsfaren i forbindelse med operasjonen skal du dusje og vaske håret både kvelden i forveien og på morgenen operasjonsdagen. Du skal ikke smøre deg med hudlotion etter å ha dusjet.

Hud, negler, og smykker
Du skal ikke bruke, parfyme eller sminke operasjonsdagen. Møt uten smykker og piercing (selv om det kan være vanskelig å ta ut), det kan være til fare for deg under operasjonen. Neglene skal være korte, rene og uten neglelakk. 

Dietter & allergier
Har du spesielle krav til kosten i form av dietter eller allergier ber vi deg vennligst kontakte Aleris før operasjonen.   

 

Transport

Du må avtale henting med en pårørende eller venn. Du kan altså ikke kjøre hjem selv eller ta offentlig transport alene hjem etter operasjonen. Sykehuset kan være behjelpelig med å bestille taxi gjennom pasientreiser ved behov. Forsikrings pasienter avtaler transport med forsikringsselskapet.

 

Tilsyn
Du skal ikke være alene det første døgnet etter utskrivelsen, så det er viktig at du gjør en avtale med en voksen person som kan være sammen med deg i denne tiden (må kunne tilkalle hjelp ved behov). 

 

Selve operasjonsdagen

Ankomst
Ved ankomst henvender du deg i resepsjonen. Du blir hentet av sykepleier som hjelper deg med forberedelsene til operasjonen. Anestesilegen informerer deg om bedøvelsen og kirurgen svarer på eventuelle spørsmål.

 

Operasjonen

Operasjonen varer ca 45 minutter i narkose. Når du er i narkose, vil operatør sette lokalbedøvelse i nesen, for å gi plass til innsettelse av ballongen. Deretter fører operatør en slange med kamera inn i nesen, til øretrompeten blir synlig bak i nesesvelget. Så føres et kateter med ballong i spissen inn i åpningen av øretrompeten. Ballongen blåses opp til et høyt trykk i ca 2 minutter, for så å bli fjernet igjen.

Når operasjonen er avsluttet blir du kjørt tilbake på oppvåknings-avdelingen. Du observeres av sykepleier inntil du er tilstrekkelig våken og velbefinnende. Kirurgen vil se til deg og informere om det er spesielle forholdsregler du må ta etter operasjonen.

 

Utskrivelse
Operasjonen utføres dagkirurgisk, det vil si at du normalt blir utskrevet fra sykehuset 2-3 timer etter at operasjonen er ferdig. Du får med deg informasjonsskriv med aktuelle telefonnumre til Aleris og kirurgen som opererte deg, slik at du enkelt kan komme i kontakt med oss hvis du ønsker det.

 

Hjemreise

Forsikringspasienter må selv avtale med forsikringsselskapet med hensyn til transport.

Du skal ikke være alene 1 døgn etter inngrepet, der skal være en person som kan tilkalle hjelp ved behov.

 

Etter utskrivelsen

Kontakt etter utskrivelse

Du vil bli oppringt av helsepersonell dagen etter operasjonen for å høre om alt står bra til. Du kan da stille eventuelle spørsmål du måtte ha.

 

Smerter

Det er lite smerter forbundet med dette inngrepet. Ubehag kan i tilfelle behandles med reseptfrie medikamenter som Paracetamol eller Ibux, som du kan kjøpe selv på apoteket.

 

Annet

De første to dager etter inngrepet må du ikke pusse nesen. Etter 3-4 dager skal du begynne å holde for nesen og blåse, for å utligne trykk til mellomøret (Valsalvas manøver). Dette kan du gjøre 4-5 ganger pr dag i en uke.


Aktivitet og hvile
Det er ingen restriksjoner, du kan ha et normalt aktivitetsnivå.

 

 

Sykemelding

Det er ikke vanlig med sykemelding, du kan gå på arbeid dagen etter inngrepet.

 

Annet

Du vil få med deg operasjonsbeskrivelse, henvisende lege vil få epikrise. Du vil også få med deg telefon nummer til operatør og sengeposten ved Aleris.

 

Kontroll

Du vil bli innkalt til kontroll med eventuell hørselstest 4-6 måneder etter inngrepet.

 

Mulige komplikasjoner og langtidsvirkninger

Hevelse

Normalt at det føles lett hovent i nesen de første dagene, og noen kan ha lettere slimhinneblødninger fra nesen.

Infeksjon

Infeksjon etter inngrepet er sjeldent.  Du skal imidlertid være oppmerksom på symptomer på mellomørebetennelse, som noen ganger kan oppstå etter

operasjonen. Hvis du i dagene etter operasjonen får smerter eller

feber over 38 grader, skal du kontakte oss.

 

Blodproppdannelse

I forbindelse med alle typer operasjoner er det risiko for komplikasjoner, selv om det er meget sjelden etter denne type inngrep. Det kan oppstå blodproppdannelse i de dype venene i bena. Dette kan forebygges ved at du er i aktivitet rett etter inngrepet. Symptomer på blodpropp er økende hevelse i tykklegg og lår, samt smerter. Du må da raskt ta kontakt med lege.

Hvem er egnet

Inngrepet passer for voksne personer som har vedvarende problemer med å utligne trykk i mellomøret. Dette kan gi seg utslag som endret hørsel, "dotter" i ørene og trykkfornemmelse. I tillegg kan man også ha plager som akutt eller kronisk mellomørebetennelse (gjerne med sekresjon) og tynn trommehinne. Andre egnede pasienter er øreopererte flere ganger, uten det forventede resultat.  En av årsakene til dette kan være at øretrompeten (Eustakisk rør) som går fra mellomøret til nesesvelget er trang.

 

Forberedelser til operasjon

Operasjon

Inngrepet utføres i narkose og etterlater seg ikke operasjonssår, såkalt Mini-invasiv kirurgi.

 

Holdbarheten av resultatet

Hensikten med inngrepet er å fjerne årsaken til problemet med å utligne trykket i mellomøret, og forhindre gjentatte tilbakefall og reoperasjoner på mellomøre og trommehinne.

 

Forundersøkelse
Før beslutningen tas, kommer du til konsultasjon hos en spesialist i ØNH kirurgi. Du blir undersøkt av kirurgen og får grundig informasjon om behandlingsforløpet. Det informeres om mulige bivirkninger og komplikasjoner.

 

Faste
Du skal være fastende 6 timer før møtetidspunktet til operasjon.
Pastiller, tyggegummi, røyke eller snuse er heller ikke tillatt i 6 timer før oppmøte. Du kan imidlertid drikke «tynne» væsker som vann, saft, te og kaffe (uten melk eller fløte) inntil 2 timer før møtetidspunkt.

 

Medisin
På grunn av økt blødningsfare i forbindelse med operasjon, er det enkelte medikamenter du skal være oppmerksom på. Disse inkluderer blant annet T. Albyl E, T. Marevan og andre blodfortynnende medikamenter, medisiner som inneholder acetylsalisylsyre og betennelsesdempende medikamenter. F.eks. T. Ibux, T. Napren og T. Voltaren. Avtal med operatør eller ta kontakt med sykehuset hvis du er i tvil.

 

Bruker du medisiner mot høyt blodtrykk, angina, hjerterytmeforstyrrelse eller epilepsi skal du ta disse medisinene med et glass vann på operasjonsdagen.

 

Bruker du medisiner mot sukkersyke, ta kontakt med ØNH poliklinikk              22 54 10 60.

Hygiene før operasjonen
For å redusere infeksjonsfaren i forbindelse med operasjonen skal du dusje og vaske håret både kvelden i forveien og på morgenen operasjonsdagen. Du skal ikke smøre deg med hudlotion etter å ha dusjet.

Hud, negler, og smykker
Du skal ikke bruke, parfyme eller sminke operasjonsdagen. Møt uten smykker og piercing (selv om det kan være vanskelig å ta ut), det kan være til fare for deg under operasjonen. Neglene skal være korte, rene og uten neglelakk. 

Dietter & allergier
Har du spesielle krav til kosten i form av dietter eller allergier ber vi deg vennligst kontakte Aleris før operasjonen.   

 

Transport

Du må avtale henting med en pårørende eller venn. Du kan altså ikke kjøre hjem selv eller ta offentlig transport alene hjem etter operasjonen. Sykehuset kan være behjelpelig med å bestille taxi gjennom pasientreiser ved behov. Forsikrings pasienter avtaler transport med forsikringsselskapet.

 

Tilsyn
Du skal ikke være alene det første døgnet etter utskrivelsen, så det er viktig at du gjør en avtale med en voksen person som kan være sammen med deg i denne tiden (må kunne tilkalle hjelp ved behov). 

 

Selve operasjonsdagen

Ankomst
Ved ankomst henvender du deg i resepsjonen. Du blir hentet av sykepleier som hjelper deg med forberedelsene til operasjonen. Anestesilegen informerer deg om bedøvelsen og kirurgen svarer på eventuelle spørsmål.

 

Operasjonen

Operasjonen varer ca 45 minutter i narkose. Når du er i narkose, vil operatør sette lokalbedøvelse i nesen, for å gi plass til innsettelse av ballongen. Deretter fører operatør en slange med kamera inn i nesen, til øretrompeten blir synlig bak i nesesvelget. Så føres et kateter med ballong i spissen inn i åpningen av øretrompeten. Ballongen blåses opp til et høyt trykk i ca 2 minutter, for så å bli fjernet igjen.

Når operasjonen er avsluttet blir du kjørt tilbake på oppvåknings-avdelingen. Du observeres av sykepleier inntil du er tilstrekkelig våken og velbefinnende. Kirurgen vil se til deg og informere om det er spesielle forholdsregler du må ta etter operasjonen.

 

Utskrivelse
Operasjonen utføres dagkirurgisk, det vil si at du normalt blir utskrevet fra sykehuset 2-3 timer etter at operasjonen er ferdig. Du får med deg informasjonsskriv med aktuelle telefonnumre til Aleris og kirurgen som opererte deg, slik at du enkelt kan komme i kontakt med oss hvis du ønsker det.

 

Hjemreise

Forsikringspasienter må selv avtale med forsikringsselskapet med hensyn til transport.

Du skal ikke være alene 1 døgn etter inngrepet, der skal være en person som kan tilkalle hjelp ved behov.

 

Etter utskrivelsen

Kontakt etter utskrivelse

Du vil bli oppringt av helsepersonell dagen etter operasjonen for å høre om alt står bra til. Du kan da stille eventuelle spørsmål du måtte ha.

 

Smerter

Det er lite smerter forbundet med dette inngrepet. Ubehag kan i tilfelle behandles med reseptfrie medikamenter som Paracetamol eller Ibux, som du kan kjøpe selv på apoteket.

 

Annet

De første to dager etter inngrepet må du ikke pusse nesen. Etter 3-4 dager skal du begynne å holde for nesen og blåse, for å utligne trykk til mellomøret (Valsalvas manøver). Dette kan du gjøre 4-5 ganger pr dag i en uke.


Aktivitet og hvile
Det er ingen restriksjoner, du kan ha et normalt aktivitetsnivå.

 

 

Sykemelding

Det er ikke vanlig med sykemelding, du kan gå på arbeid dagen etter inngrepet.

 

Annet

Du vil få med deg operasjonsbeskrivelse, henvisende lege vil få epikrise. Du vil også få med deg telefon nummer til operatør og sengeposten ved Aleris.

 

Kontroll

Du vil bli innkalt til kontroll med eventuell hørselstest 4-6 måneder etter inngrepet.

 

Mulige komplikasjoner og langtidsvirkninger

Hevelse

Normalt at det føles lett hovent i nesen de første dagene, og noen kan ha lettere slimhinneblødninger fra nesen.

Infeksjon

Infeksjon etter inngrepet er sjeldent.  Du skal imidlertid være oppmerksom på symptomer på mellomørebetennelse, som noen ganger kan oppstå etter operasjonen. Hvis du i dagene etter operasjonen får smerter eller feber over 38 grader, skal du kontakte oss.

 

Blodproppdannelse

I forbindelse med alle typer operasjoner er det risiko for komplikasjoner, selv om det er meget sjelden etter denne type inngrep. Det kan oppstå blodproppdannelse i de dype venene i bena. Dette kan forebygges ved at du er i aktivitet rett etter inngrepet. Symptomer på blodpropp er økende hevelse i tykklegg og lår, samt smerter. Du må da raskt ta kontakt med lege.

Kontakt oss

Oslo

Til toppen av siden