Utredning av mage- og tarmproblemer

Man som smiler

Mage- eller tarmproblemer? Våre erfarne spesialister i fordøyelsessykdommer tilbyr grundig utredning ved bruk av koloskopi og gastroskopi. I Trondheim og Ålesund har vi offentlig avtale.

Undersøkelsene vil kunne utelukke eller avdekke mage-/tarmsykdommer inklusive tykktarmskreft.

Tverrfaglig utredning av tarm- og mageproblemer

Ved Aleris i Oslo har vi et meget godt utstyrt gastrolaboratorium hvor vi tilbyr koloskopi og gastroskopi med moderne utstyr. Vi har to fulltidsansatte gastroenterologer med lang og bred erfaring innen utredning av mage-/tarmproblematikk. Det øvrige teamet på gastrolab består av kirurg og sykepleiere.

Vi samarbeider tett med Aleris Røntgen slik at supplerende undersøkelser kan tas hvis nødvendig, da er det vanligvis snakk om ultralyd eller CT av magen, eller MR av tarmen. I noen tilfeller møter vi på problemstillinger som krever videre utredning eller behandling på sykehus, og da henviser vi pasienten videre til rette instans. Ved behov benytter vi også kompetanse ved Aleris Kreftsenter. 

Tidlig diagnostikk gir bedre prognose ved tykktarmskreft

I menyen over kan du lese om noen av de vanligste problemstillingene vi jobber med. Det er viktig å ta mageproblemer på alvor, slik at man får utelukket eventuell alvorlig sykdom. Tidlig diagnostikk gir betraktelig bedre utsikter for helbredelse ved f.eks tykktarmskreft.

Timebestilling

Du kan bestille time til gastroskopi eller koloskopi direkte. Noen velger å starte med en konsultasjon hvor man kan få rad om kjent sykdom i fordøyelsesorgan eller veiledning i forhold til hvilke undersøkelser som er aktuelle for dine problemstillinger. Du kan bestille time via kontaktskjemaet på denne siden, eller ved å ringe oss på tlf: 22 54 19 30 

Til toppen av siden