Behandling av tarmkreft

Hvor i tykktarmen svulsten ligger, og om det er spredning eller ikke, vil avgjøre hva slag behandling man vil få.

Det kan være operasjon, operasjon sammen med cellegift eller operasjon, cellegift og stråling, eller immunterapi. Dette blir bestemt etter  koloskopi, vevsprøver og CT / MR undersøkelser. I behandlingsfasen er det som regel gastrokirurg og kreftspesialist som bestemmer behandling ut i fra de opplysninger som foreligger om svulsten. 

Immunterapi ved tykktarms- og endetarmskreft med spredning

Aleris tilbyr immunterapi for pasienter som har fått påvist feil i DNA reparasjonssystemet, f.eks mikro-satellitt instabilitet (MSI- high).

Studier har vist svært god effekt av immunterapi for disse pasientene, og amerikanske myndigheter (Food and Drug Administration, FDA) har nylig har godkjent behandling med PD1- hemmere for disse pasientene.

Les mer om immunterapi


Til toppen av siden