PET/CT – offentlig avtale

PET/CT (positron-emisjonstomografi/computertomografi) er den fremste og mest avanserte bildediagnostiske undersøkelsesmetoden som finnes i dag, og et godt dokumentert og svært nyttig verktøy i bildediagnostikk innen kreft. Hos Aleris har vi offentlig avtale på PET/C.

De aktuelle sykdomsområdene som kan ha nytte av PET/CT er:

Se komplett liste over aktuelle sykdomsområder.

Hva er PET/CT?

PET/CT er kombinasjon av to billeddiagnostiske modaliteter (Positronemisjonstomografi og Computertomografi) i en maskin. PET/CT er en av de fremste og mest avanserte billeddiagnostiske undersøkelsesmetoder som finnes i dag, og er et godt dokumentert og svært nyttig verktøy. Teknologien er svært kostbar både å anskaffe og drifte, og de fleste eksisterende skannerne er kjøpt inn gjennom offentlig-private spleiselag. PET/CT-teknologien brukes i dag først og fremst innen kreftutredning, men har også vist lovende resultater innen blant annet Alzheimer og betennelsestilstander.

En rapport utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten konkluderte i desember 2009 at Norge vil ha et økt behov for PET/CT-kapasitet i fremtiden. Aleris Helse har tatt hele kostnaden ved investeringen i vårt PET/CT-senter, og håper dette vil bidra til at Norge får bedre tilgang på kostbar kapasitet på et viktig helseområde og til at kreftbehandlingen i Norge får et løft.

Aleris Helse ønsker at vår PET/CT-kapasitet skal bidra til at pasienter og leger i Norge får bedre tilgang på et viktig diagnostisk verktøy. At Norge skal kunne bygge opp en større PET/CT-kapasitet avhenger av samarbeid, og av at leger er klar over alle steder som har med PET/CT-kapasitet og hvor de kan henvise pasienter. PET/CT Skanneren er fysisk lokalisert i Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo. 

Aftenposten omtaler PET/CT som fremtidens diagnostikk

Hvordan henvises til PET/CT ved Aleris:

Din lege må sende en henvisning til oss, som våre radiologer må vurdere før du kan settes opp til en PET/CT-undersøkelse.

Er du lege og ønsker å henvise en pasient til oss?  Trykk her for henvisningsblankett

Til toppen av siden