Aknebehandling

Akneklinikken er et tilbud til deg med moderat til alvorlig akne.

Vårt behandlingsprogram går over 6 mnd. med 4 besøk hos hudlege og helsepersonell. Du vil lære om kviser slik at du kan forstå behandlingsprinsippene. Du vil få råd og svar på dine spørsmål. Vi vil følge deg opp tett og motivere til videre behandling. Vi legger også opp en vedlikeholdsbehandling som skal bidra til at kvisene ikke kommer tilbake.

Første besøk – hos hudlege og helsepersonell

Hudlegen vil ha en samtale med deg rundt ditt kviseproblem. Han/hun vil avklare hvilken type akne du har og legge opp et behandlingsforløp som passer for deg. Du vil få informasjon om behandlingen, eventuelle bivirkninger og hva du kan forvente med hensyn til behandlingseffekt og resultat. Helsepersonell vil gi deg ytterligere nyttig informasjon om selve behandlingen, eventuelle bivirkninger og forventet resultat. Du vil lære om årsaken til kviser og få svar på alle dine spørsmål angående kviser, som for eksempel rengjøring av huden og bruk av ulik kosmetikk, kremer og solkremer. 

Etter 2 uker – hos helsepersonell

I dette møte ønsker vi å høre hvordan det går med behandlingen. Tolererer du bivirkningene? Bruker du produktene riktig? Er det nødvendig med justering av behandling? Du vil kunne få svar på spørsmål du lurer på og helsepersonell vil motivere deg til videre behandling. Helsepersonell vil konferere med hudlegen ved behov. 

Etter 3 mnd. - hos hudlege

Hudlegen vil vurdere behandlingseffekt og resultatet så langt. Er du fornøyd? Bør behandlingen justeres for å oppnå ytterligere effekt? Det legges en videre plan for behandling, samt en vedlikeholdsbehandling for å oppnå et langvarig resultat. 

Etter 6 mnd. - hos helsepersonell 

Samtale med helsepersonell for å kartlegge resultatet. Her vil fokus være på vedlikeholdsbehandling. Er du fornøyd med resultatet? Hva gjør du hvis kvisene kommer tilbake? Her vil dere legge en klar plan for fremtiden. 

Vi tar ditt kviseproblem på alvor. Har du spørsmål underveis, så er det bare å ta kontakt.

Til toppen av siden