Velferdsteknologi

Sykehus, sykehjem, hjemmetjenester, omsorgsboliger, trygghetsalarmer, teknologiske hjelpemidler og andre ressurser må støtte opp om og utfylle hverandre. Aleris ønsker å bidra til nye innovative løsninger for norske kommuner, og til livskvalitet for brukerne gjennom bruk av velferdsteknologi.

Aleris Omsorg AS eier aksjemajoriteten (61 %) i e-care-selskapet Caretech AS.

 

 

 

 

Caretech AS sitt hovedprodukt er velferdsteknologiplattformen AALT Portalen™ (Ambient Assisted Living Technology) som markedsføres gjennom datterselskapet Arena Helseinnovasjon.

AALT Portalen™ knytter sammen ulike velferdsteknologiske løsninger for pasienter, brukere og personale, i hjemmetjenesten, omsorgsboliger og sykehjem. 

Arena Helseinnovasjon har en rekke velferdsteknologiske produkter og løsninger innen velferdsteknologi som kan gi trygghet og økt livskvalitet for både brukere og pårørende:


For spørsmål eller mer informasjon, kontakt:


Geir Lægreid

Direktør velferdsteknologi 
Aleris Omsorg Norge
Mobil: +47 952 00 475

E-post: geir.lagreid@aleris.no 

Til toppen av siden