Hjemmetjenester, sykehjem, omsorgsboliger, seniorboliger og velferdsteknologi

I Aleris Omsorgstjenester har vi et sterkt fokus på den enkelte beboer. Gjennom dyktige ledere, engasjerte medarbeidere og gode systemer er Aleris Omsorg med på å skape et varmere og mer variert omsorgstilbud i Norge.

I Aleris Omsorgstjenester har alle ledere og ansatte et klart overordnet mål når vi kommer på jobb hver dag:

"I dag skal jeg bidra til å skape en god dag for våre brukere og beboere"


Målet om å skape en god dag gjennomsyrer vårt arbeid både når vi gir helsehjelp, når vi lager mat og når vi steller til hyggestund for våre beboere. En forutsetning for en god dag er at vi møter våre beboere på en vennlig og tillitsfull måte. Vi er forutsigbare og kommer til avtalt tid, og vi lar den enkelte beboer selv få bestemme.

Vi legger stor vekt på god kommunikasjon og sørger for at hver enkelt føler trygghet og omsorg, og at de får dekket sitt behov for hjelp. Vi tar oss tid, og vi anstrenger oss for å gi det lille ekstra, ved å ha god serviceinnstilling, vennlighet og omtanke.

Vi sammenfatter vår drift og ideologi med ordene:  OMSORG  -  TRYGGHET  & TRIVSEL. Aleris samlede verdier er også et bærende prinsipp i vårt arbeid.

Med fokus på kvalitet

Vårt kvalitetssystem er ISO-sertifisert

Til toppen av siden