Vil ha mer musikk inn i arbeidet

Astrid Strandbu og Viggo Krüger vil bevisstgjøre voksne til å ta i bruk mer musikk i forebyggende arbeid med barn og ungdom.

Forfatter: Mariann S. Karlsen
RKBU Nord 

Førsteamanuensis Astrid Strandbu og førsteamanuensis og musikkterapeut Viggo Krüger, hver med sine fagområder og erfaringer, skriver om hva økt bruk av musikk kan føre til i arbeidet med unge mennesker under barnevernets omsorg, i psykisk helsevern, skole, fengsel, sykehus og rusomsorg.

-Musikk er veldig tilgjengelig, veldig relevant og viktig del av mange unge menneskers liv. Vår påstand er at det er en uutnyttet ressurs i arbeid med inkludering og utvikling. Ikke bare for musikkterapeuter, men for en rekke andre som jobber med barn og unge, sier Astrid Strandbu.

Dette har Viggo Krüger selv erfaring med etter å ha arbeidet som musikkterapeut for barn og unge i 10-15 år. Han har blant annet god erfaring i arbeid med musikkverksted som er viet et eget kapittel i boka. Musikkverksted er en møteplass med differensierte roller der de ulike deltakerne bidrar med å utøve musikk, tekst, lys, lyd og steke vafler. Verkstedet arrangerer også en revy. Da jobber ungdommene sammen i en prosess fram mot et felles mål.
-Det er ikke bare som utøvende musiker at man kan få noe ut av dette samholdet. Det kan være like givende å være en av de som skriver tekster, steker vafler eller gjør andre ting. Poenget er at det er musikken som binder dem sammen. Det er viktig å ha en arena og noen voksne støttepersoner som viser vei og følger deg ut på scenen og har tro på deg. 

Musikkverkstedet har egen nettside: http://www.musikkterapi.no/#!kom-nrmere/c1la6

Forfatterne mener at det er et politisk ansvar å etablere møteplasser der unge mennesker vil kunne samles rundt musikken og innta ulike roller.
-Musikk kan være en brekkstang til personlig utvikling og inkludering og samhandling både mellom voksne og jevnaldrende, sier Strandbu.

spiller keyboard

I tillegg til å være førsteamanuensis og musikkterapeut er Krüger også selv musiker og selvsagt opptatt av musikk. Mens Strandbu har vært aktiv på andre arenaer som volleyball og fotball. 
-Personlig har jeg ikke vært ekstremt opptatt av musikk, men jeg har vært opptatt av å være i aktivitet. I boka er det musikken som er mediet for det vi ønsker å oppnå. Vi ønsker å forebygge og stimulere til at unge mennesker muligheten til å være samfunnsborgere.  Det å være samfunnsborger er å ha opplevelsene av å høre til og inkludert i ting. Det handler mye om å være i relasjon til andre. Samfunnsborgerskap er noe man tilegner seg gjennom den man er og det man gjør.

Til toppen av siden