Hva er musikkterapi?

Musikkterapien er i den senere tid utviklet både nasjonalt og internasjonalt med hovedfokus på marginaliserte gruppers interesser og fungering og inkludering i samfunnet.

Siden 1940 har musikkterapi vært utviklet som eget akademisk fag, i dag med utdanning på Phd. nivå både i Oslo og i Bergen. Faget eksisterer i dag i en rekke land og i alle verdensdeler. Musikkterapeuter bruker musikken som en ressurs mennesker bruker for å oppnå fordeler eller unngå ulemper, til å løse hverdagsproblemer eller til å innta aktørposisjoner i samfunnet. Gjennom å bruke musikk kan mennesker skaffe seg innflytelse i eget liv. Gjennom hjelpetiltak kan musikkterapeuter tilrettelegge for ulike former for musikkdeltagelse slik som musikklytting, samspill, musikkøvinger, musikkproduksjon, konserter, revyer eller lignende. 

Til toppen av siden