Trenger du hjelp til søknaden om BPA?

Vi hjelper deg gjerne med BPA-søknaden din. Du kan også søke selv. Da sender du skriftlig søknad om BPA til pleie- og omsorgstjenesten eller sosialtjenesten i kommunen/bydelen der du bor. Legg ved fullmakt om andre utformer søknaden for deg. Søknaden bør inneholde all informasjon som har betydning for ditt assistansebehov. Under er forslag til punkter som kan tas med:

• Informasjon om deg selv (navn, alder, sivil status, utdanning, arbeidssituasjon)

• Din funksjonsnedsettelse (medfødt/sykdom/skade) og hvilke oppgaver du klarer selv uten assistanse. 

• Hvorfor du søker om BPA og hvilke oppgaver og aktiviteter du trenger assistanse til (praktisk hjelp, utdanning, jobb, fritidsaktiviteter, familieoppgaver etc.) daglig, ukentlig, månedlig og årlig, og omtrent hvor mye tid dette tar.

• Hvorfor kan ditt assistansebehov best dekkes med BPA? (Det gir deg et fleksibelt liv, kan skje overalt og til ulike tider osv.)

• Fortell i søknaden at du er trygg på at du etter opplæring selv kan fylle rollen som arbeidsleder for assistentene. Alternativt bør du nevne hvem du vil bruke som leder for assistentene (dersom personen med assistansebehovet ikke er den som skal lede assistentene.)

• Antall timer per uke du søker BPA

• Vedlegg til søknaden: Legeerklæring med opplysninger om din funksjonsnedsettelse og hvilke assistansebehov denne funksjonsnedsettelsen utløser for deg i det daglige.

• Si gjerne i søknaden at du ønsker å benytte Aleris som leverandør i din BPA-ordning.

Du kan klage på et avslag innen tre uker etter du mottok vedtaket. Klagen sendes til den instansen i kommunen eller bydelen som fattet vedtaket. Kommunen eller bydelen vurderer deretter om vedtaket skal endres. Hvis avslaget opprettholdes, sendes saken til Fylkesmannen for klagebehandling.

Ta gjerne kontakt med oss i Aleris om du har spørsmål til hva som bør stå i søknaden.

bpa@aleris.no
Mobil: 974 80 800

Til toppen av siden