Vold og risikovurdering

Vårt fagpersonell er sertifisert til å gjennomføre volds – og risikovurderinger av enkeltbrukere etter kartleggingsmetodikken HCR – 20, og utfører dette på opprag fra det offentlige.

Mer informasjon

Kontakt Klinikksjef/ psykiater:

Erik Waale Næss
Tlf: 99 53 12 82
E-post: erik.waale.nass@aleris.no

Til toppen av siden