Vi søker flere familiehjem

Vi søker etter stabile hjem, med trygge voksne omsorgspersoner som liker barn og ungdom. Se rubrikk til høyre for kontaktinformasjon om du ønsker mer informasjon.

Vi søker:

 • Personlig egnethet for oppdraget
 • Sterk motivasjon
 • Familier som kan ivareta barn og ungdoms behov for omsorg
 • Evnen til å samarbeide med Aleris om å følge opp handlingsplan og eventuelle spesifikke behandlings- eller pedagogiske opplegg under veiledning
 • Trygge rammer og omgivelser
 • Alminnelig god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

 • Opplæring
 • Regelmessig veiledning
 • Tett kontakt og oppfølging fra faste familiehjemsveiledere
 • Familiehjemssamlinger
 • 24 timers tilgjengelig beredskapstelefon og bakvaktsordning
 • Avlastningsordninger
 • Forsterkningstiltak i og rundt familiehjemmene etter behov
 • Arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning
 • En organisasjon i utvikling med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver 

Generelle opplysninger

 • For alle stillinger kreves det utfyllende og uttømmende politiattest samt helseattest

Mer informasjon og inntak

Svein Arne Rosland 
Telefon: 906 60 120 
E-post:svein.arne.rosland@aleris.no

Kontakt din region

Oslo, Akershus 
Parisa Afradi
Tlf: 953 30 598
E-post: parisa.afradi@aleris.no

Telemark
Lene Kaalsaas 
Tlf. 952 34 470 
E-post: lene.kaalsaas@aleris.no 

Vestfold, Buskerud
Rune Vegrim
Tlf: 905 29 905
E-post: rune.vegrim@aleris.no

Østfold, Oppland, Hedmark 
Arne Mork (Region Øst, Regionkontor i Sarpsborg)
Tlf. 416 50 950 
E-post: arne.mork@aleris.no 

Region Indre Østland (Regionkontor i Elverum)  
Tlf 62 41 06 50
E-post: lene.lind@aleris.no

Nordland, Troms, Finnmark 
Harald Kvam 
Tlf. 900 66 344 
E-post: harald.kvam@aleris.no 

Rogaland, Vest-Agder 
Jorund Lønn 
Tlf: 37 00 26 50 / 488 92 873 
E-post: jorund.lonn@aleris.no 

Aust-Agder 
Torstein Hopstock 
Tlf: 37 00 26 58 / 916 13 600 
E-post:torstein.hopstock@aleris.no 

Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal (Regionkontor i Trondheim)
Mona Andersen 
Tlf: 916 94 614 
E-post: mona.andersen@aleris.no 

Nordvestlandet, Møre og Romsdal (Regionkontor i Molde)
Karianne Havnes
Tlf: 92 43 95 44
E-post: karianne.havnes@aleris.no 

Hordaland, Sogn og Fjordane 
Hege Riise 
Tlf: 997 92 775 
E-post: hege.riise@aleris.no

Til toppen av siden