Skole/arbeid/dagtilbud

Opplæring, utdanning og arbeidstrening prioriteres høyt for ungdommene i våre botiltak.

Vi er opptatt av at alle barn og unge som blir plassert i våre familiehjem og institusjoner raskt kommer i gang med skole. For de som av en eller annen grunn ikke mestrer ordinære utdanningsløp, tilrettelegges det for alternativ skole eller annet dagtilbud, i en kortere eller lengre periode.

Tilbudet vil avhenge av ungdommens skolebakgrunn og kompetanse. Ofte vil det være aktuelt med grunnskoleopplæring, eventuelt videregående skole, eller det kan være kvalifiseringstiltak gjennom NAV, slik som kurs eller praksisplass.

Vi sørger for et tett og systematisk samarbeid med opplæringsinstansen eller praksisplassen.

For de som går på skole følger vi nøye opp med leksehjelp. Ved behov benytter vi ansatte med pedagogisk kompetanse for å tilrettelegge dette.

I noen regioner har vi arbeids- og aktivitetsansvarlig som har som primæroppgave å sørge for at barn og unge i regionen har et godt dagtilbud og aktivitetstilbud.

Dessuten driver vi i flere av våre regioner egne tiltak, alt fra aktivitet som vedproduksjon, vaktmestertjenester og bilservice, til musikkverksted og møbelproduksjon med anledning til å ta fagbrev.

Vi har også samarbeidsavtaler med ulike bedrifter om praksisplasser; til dette har vi egne medarbeidere som følger opp og veileder ungdommene.

Mer informasjon

Svein Arne Rosland 
Telefon: 906 60 120 
E-post:svein.arne.rosland@aleris.no

Våre regioner

Region Midt-Norge »
Region Nord Norge »
Region Sør Arendal »
Region Sør Skien / Oslo »
Region Vest »
Region Øst »

Til toppen av siden