Nevrolog - Stavanger

Vår dyktige nevrolog tilbyr utredning og behandling av en rekke nevrologiske lidelser. Du trenger ikke henvisning.

Hva er en nevrolog?

En nevrolog er en legespesialist som jobber med sykdommer i nervesystemet, det vil si sykdommer i hjernen og ryggmargen, og i nervebanene rundt om i kroppen. 

Hva skjer på utredning hos nevrolog?

På en utredning hos nevrolog forteller du om sykehistorien din og plagene du opplever, slik at legen får en så god fremstilling som mulig av symptomene og hvordan det har utviklet seg over tid. Hvis du har opplevd symptomer som hukommelsesvansker og bevissthetforstyrrelser er det viktig at en person som står deg nær, kan bidra med tilleggsinformasjon.

Nevrologen vil deretter foreta en omfattende fysisk undersøkelse for å kartlegge forhold som: 

 • Mentale funksjoner
 • Talefunksjon
 • Bevegelser i ansikt/øye og sansebruk
 • Balanse og koordinasjon
 • Reflekser
 • Gangfunksjon

Eksempler på symptomer/sykdommer som utredes og behandles hos nevrolog:

 • Svimmelhet
 • Nummenhet
 • Hukommelsesproblemer og demens
 • Forskjellige smertetilstander knyttet til nakke og rygg som skiveprolaps etc
 • Anfallslidelser
 • Epilepsi
 • Hjerneslag og andre vaskulære hjernesykdommer
 • Svulster i nervesystemet
 • Betennelsestilstander i nervesystemet
 • Ufrivillige bevegelser
 • Parkinsom sykdom og beslektede tilstander
 • Multippel Sklerose
 • Nevrodegenerative sykdommer
 • Muskelsykdommer
 • Tale- og svelgevansker
 • Nerveskader
 • Gangvansker
 • Dobbeltsyn og tåkesyn
Til toppen av siden