Agder

Aleris har et bredt tilbud innenfor en rekke medisinske spesialiteter ved Aleris Sykehus og Røntgen Agder og Aleris Kristiansand, som samarbeider tett for at du som pasient skal få et så sømløst forløp som mulig. At vi har flere avdelinger i samme område gjør oss mer fleksible, noe som kommer både pasienter og leger til gode.